Werken aan Winschoten

Met het actieprogramma ‘Versterking binnenstad Winschoten’ werkt de gemeente hard aan de verbetering van de Winschoter binnenstad. Winschoten moet worden klaargestoomd voor de komende 50 jaar. Gemeente, provincie, ondernemers en vastgoedeigenaren slaan de handen ineen om dit te realiseren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Oldambtster Wegenbouw Combinatie (OWC). De werkzaamheden omvatten de herinrichting van de straten Venne, Bosstraat, Stationsweg, Emmastraat en Liefkensstraat. De herinrichting betreft het vervangen van rioleringen, op de Venne, de sloop van de busremise bij het station, aanleg van nieuwe wegen en trottoirs en de aanleg van waterelementen en een waterberging en groenvoorzieningen op de Venne.

Het uitvoeren van deze werkzaamheden moet een resultaat opleveren waarop Oldambt en  Winschoten trots mogen zijn!