Werken aan Winschoten

Met het actieprogramma ‘Versterking binnenstad Winschoten’ werkt de gemeente hard aan de verbetering van de Winschoter binnenstad. Winschoten moet worden klaargestoomd voor de komende 50 jaar. Gemeente, provincie, ondernemers en vastgoedeigenaren slaan de handen ineen om dit te realiseren.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Oldambtster Wegenbouw Combinatie (OWC). De werkzaamheden omvatten de herinrichting van de straten Venne, Bosstraat, Stationsweg, Emmastraat en Liefkensstraat. De herinrichting betreft het vervangen van rioleringen, op de Venne, de sloop van de busremise bij het station, aanleg van nieuwe wegen en trottoirs en de aanleg van waterelementen en een waterberging en groenvoorzieningen op de Venne.

Het uitvoeren van deze werkzaamheden moet een resultaat opleveren waarop Oldambt en  Winschoten trots mogen zijn!

Werk, Energie en Leefbaarheid

Het Actieprogramma maakt onderdeel uit van het actieprogramma 'Werk, Energie en Leefbaarheid' waarmee de provincie een extra impuls wil geven aan de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Noord (Oost) Groningen. De brochure over het actieprogramma:

Meer informatie over het actieprogramma

Convenant Binnenstad Winschoten

Het convenant bevat afspraken tussen gemeente en ondernemers om de binnenstad van Winschoten optimaal te laten functioneren als regionaal koop- en uitgaanscentrum.

Meer informatie over het Convenant

(een nieuw convenant komt binnenkort beschikbaar)

Nieuwsbrief tweede fase aanpak binnenstad Winschoten

Nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in de tweede fase aanpak binnenstad Winschoten? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

De nieuwsbrief verschijnt regelmatig om geïnteresseerden te informeren over de voortgang van de werkzaamheden, wegopbrekingen, wegomleidingen, enzovoort.

Lees hier de eerdere nieuwsbrieven.

Herontwikkeling omgeving Liefkensstraat - Liefkenshoek

Dit gebied wordt als het ware de groene long van het zuidelijk centrumgebied. Een gebied met parkachtig karakter.

Meer informatie over de Herontwikkeling omgeving Liefkensstraat

Werkzaamheden Liefkenshoek binnenkort hervat

Volgens planning zullen naar verwachting de werkzaamheden aan de Liefkenshoek in Winschoten worden hervat door aanneembedrijf Hoornstra eind juni 2016. Het gaat dan om  de voorbereidende werkzaamheden voor het graven van de gracht bij parkeerplaats achter het gebouw van de voormalige Winschoter Courant. De nieuw te graven gracht zal zoveel als mogelijk de contouren van de oorspronkelijke historische gracht volgen. Het project  wordt uitgevoerd  onder begeleiding van een archeoloog. Dit met het oog op mogelijke archeologische of cultuurhistorische vondsten.

Evenals dat op de Venne het geval is, is de aanleg van de nieuwe gracht noodzakelijk voor de opvang en tijdelijk bufferen van hemelwater dat valt op de parkeerplaats van de Liefkenshoek. Met het realiseren van de gracht in combinatie de aanleg van groenperken, ontstaat er een mooie aansluiting/schakel tussen het Sterrebos naar het centrum van Winschoten. Naar verwachting zullen de werkzaamheden duren tot eind juli 2016.

Voor informatie over de werkzaamheden kan contact worden opgenomen met  toezichthouder Freddie Meulman. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0597-482000.
Meer informatie over de Aanplant Liefkenshoek

Oude LTS

Het oude LTS gebouw krijgt een nieuwe functie. Oosterlengte heeft van de gemeente Oldambt toestemming gekregen om hier een anderhalvelijnszorgcentrum te vestigen.

Meer informatie over de verbouwing van de oude LTS

Herinrichtingsprojecten binnenstad Winschoten in volle gang

In het kader van het Actieprogramma Versterking Binnenstad Winschoten wordt momenteel nog hard gewerkt aan een drietal herinrichtingsprojecten in het centrum van Winschoten.

De herinrichting van het Oldambtplein is inmiddels eind 2015 gerealiseerd.

De nu nog lopende projecten waaraan wordt gewerkt in de binnenstad zijn die op de Venne, de Liefkenshoek en het stationsgebied. De busremise naast het treinstation is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor een schitterend nieuw busstation met een ruimtelijk en open karakter. Nieuwe verlichting en veel groen geven dit gebied een vriendelijke en  aantrekkelijke uitstraling. Alle nu nog lopende projecten zullen eind 2016 zijn afgerond.

Hieronder enkele impressies / luchtfoto’s van de onder meer  werkzaamheden op de Venne.

De Venne vanuit de lucht gezien vanaf het zuiden

Op de Venne zijn in de toekomst de gescheiden rijbanen

Het Oldambtplein is veranderd in een zogenaamde ‘shared space’ met veel groen

Reconstructie de Venne

De Venne krijgt in de toekomst een heel ander aanzicht. De Venne wordt een combinatie van groen, water, verblijven en verkeer.

Meer informatie over de reconstructie van de Venne

Reconstructie stationsgebied

Het stationsgebouw in Winschoten wordt weer teruggebracht in de staat waarin het zich bevond in 1904. Het historische pand krijgt daarmee weer het aanzien dat het verdient als belangrijk knooppunt voor het openbaar vervoer én zuidelijke entree van het centrum.

Meer informatie over het stationsgebied

Verruiming bevoorradingsroute centrum Winschoten

Als gevolg van de werkzaamheden in het centrum van Winschoten, waaronder de herinrichting van de Venne (waar gescheiden rijbanen worden aangelegd), heeft de gemeente Oldambt een plan uitgewerkt om de bestaande beperking ten aanzien van de bevoorradingsroute in het centrum van Winschoten te verruimen.

Meer informatie over de verruiming van de bevoorradingsroute in het centrum van Winschoten.

Deganed; van machinefabriek tot park

Het terrein waar vroeger de Noord Nederlandse Machinefabriek in Winschoten stond wordt veranderd in een park. De fabriek, die op het terrein aan de spoorlijn door Winschoten stond, is inmiddels gesloopt. Het terrein wordt binnenkort gesaneerd en daarna ingericht als park.

Bekijk de schets.

 

Herontwikkeling Torenstraat

De Torenstraat had in de rijke geschiedenis van Winschoten een belangrijke functie. Het was een winkelstraat met allure. Die allure krijgt het terug.

Meer informatie over de herontwikkeling van de Torenstraat

Herstel en revitalisatie Sterrebos Winschoten

Zes jaar geleden is de gemeente Oldambt begonnen met het herstel en de revitalisatie van het Sterrebos in Winschoten. In de afgelopen winter is de oostkant van het bos, tot aan het fietspad opgeleverd. Hiermee is de helft van het traject afgerond: hoog tijd voor een verslag!

 

Meer informatie over het herstel en de revitalisatie van het Sterrebos in Winschoten.

 

Aanplant bomen in het Oldambt.

Werkzaamheden aan de weg

Hier kunt u zien of er vanwege werkzaamheden tijdelijke omleidingen van kracht zijn in de Winschoter binnenstad.

Ga naar de kaart van gemeente Oldambt om werkzaamheden te zien.

Winschoten Koopmansstad

De binnenstad van Winschoten heeft een ware metamorfose ondergaan. Er is de afgelopen drie jaar voor tientallen miljoenen euro’s in de binnenstad geïnvesteerd, waardoor Winschoten een enorme kwaliteitsimpuls heeft gekregen. Dankzij de inzet van ondernemers, vastgoedeigenaren, beleggers en ontwikkelaars, de gemeente Oldambt en de steun van de provincie Groningen bruist ons prachtige historische stadscentrum (met van oudsher de langste winkelstraat van Nederland, de Langestraat) weer aan alle kanten.

Meer informatie

We laten u  met het boekje Winschoten Koopmansstad graag en met gepaste trots de mogelijkheden en kansen zien die Winschoten u te bieden heeft:

Infopunt OWC

Aan de Venne 125 heeft de Oldambtster Wegenbouw Combinatie (OWC) een infopunt ingericht. Het infopunt is op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur geopend. Als u vragen en/of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden aan de Venne et cetera heeft, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de  omgevingsmanager Henk Steenge op telefoonnummer 06-28841966. 

OWC heeft ook een speciale, gratis app ontwikkeld waarin alle informatie over de werkzaamheden is te vinden. Op de app worden regelmatig nieuwsberichten op geplaatst, is er een actuele planning te vinden en men kan er terecht voor contactgegevens of het invoeren van een melding. Ga daarvoor naar de Play- of App store en zoek de App door het invoeren van ‘Versterking Binnenstad Winschoten’ of "Winschoten". De  App is een ideaal medium om  op de hoogte te blijven van alle actuele informatie over de werkzaamheden in de binnenstad.

Winschoten24

Winschoten24 is het nieuwe winkelen. Met een verbinding tussen winkelen en internetshoppen, de eerste fysieke webwinkel in Nederland en gratis Wifi in de binnenstad.

Ga direct naar de webwinkel, www.winschoten24.nl.

Reclamebelasting

Op 29 juni 2015 heeft de gemeenteraad van Oldambt de 'verordening reclamebelasting centrum Winschoten 2015' vastgesteld.

Wat de reclamebelasting voor u betekent, kunt u op hoofdlijnen nalezen in onderstaand informatieblad:

Meer informatie over reclamebelasting

Bekijk de animatiefilm en het Binnenstadsjournaal