Inloopbijeenkomst ontwerpbesluit evaluatieboring Zuiderveen

04 juni 2024
Algemeen

Het bedrijf Nobian heeft plannen voor het uitvoeren van een evaluatieboring (proefboring) nabij Zuiderveen om te onderzoeken of de ondergrond daar geschikt is voor zoutwinning. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft voor het uitvoeren van deze boring een ontwerpbesluit omgevingsvergunning genomen. Om iedereen goed te kunnen informeren over dit ontwerpbesluit en de boring organiseert het ministerie van EZK op dinsdag 11 juni 2024 een inloopbijeenkomst voor geïnteresseerden. 

De inloopbijeenkomst vindt plaats in Cultuurhuis De Klinker, Mr. D.U. Stikkerlaan 251 in Winschoten. U kunt vrij in- en uitlopen tussen 17.00 en 20.00 uur en hoeft zich niet aan te melden.
U kunt als omwonende of belangstellende tijdens deze bijeenkomst uw vragen stellen over de voorgenomen boring, het ontwerpbesluit, de omgevingsvergunning, de procedure van aanvraag tot besluit en hoe u eventueel een zienswijze (reactie) in kunt dienen. Naast het ministerie EZK (de vergunningverlener) zullen het bedrijf Nobian (de initiatiefnemer) en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM, de toezichthouder) aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom om zich te laten informeren. 

Op www.mijnbouwvergunningen.nl/zuiderveenexterne-link-icoon vindt u meer informatie over de terinzagelegging van de omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten en de inloopbijeenkomst. Naast het digitaal inzien op de website kunt u tot en met 11 juli 2024 tijdens werkdagen de stukken ook fysiek (papieren versie) in het gemeentehuis aan de Johan Modastraat 6 te Winschoten inzien.