Inschrijven thematafels

In juni organiseren we vier thematafels. Op deze pagina vind je meer informatie en kun je je inschrijven.

Onderwerpen thematafels

Iedere thematafel gaat over één van de thema’s uit ons lokale programma, namelijk: 

  • Toekomst voor de jeugd: we willen investeren in de jeugd op het gebied van talentontwikkeling, onderwijs, vakmanschap en werkgelegenheid. Op die manier willen we meer kansen creëren voor jongeren die hier naar school willen gaan, willen werken en willen wonen.
  • Toekomst voor de dorpen en wijken: samen met inwoners willen we de leefbaarheid van de dorpen en wijken verbeteren. We richten ons daarbij op een betere gezondheid, een fijn woon- en leefklimaat en meer verbondenheid tussen bewoners.
  • Toekomst voor ondernemers: we willen het ondernemersklimaat van onze gemeente verbeteren. Dat doen we door (nieuwe) bedrijven naar onze gemeente te trekken en door de werkgelegenheid te stimuleren.
  • Toekomst voor toerisme en erfgoed: ons doel is om het imago van onze gemeente te verbeteren. Dat doen we door te investeren in ons erfgoed en door ervoor te zorgen dat meer toeristen onze regio bezoeken.

Wat gebeurt er tijdens een thematafel?

Tijdens een thematafel zitten verschillende mensen bij elkaar om te praten over de projecten waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Welke projecten dienen we in? Wat is daarvoor nodig? En wie kan daarbij helpen? We gaan graag in gesprek met inwoners, ondernemers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en raadsleden. Wil jij met ons meedenken, meepraten en meebeslissen over de toekomst van één van deze thema’s? Schrijf je dan in voor onze thematafels!

Data en tijdstippen

De thematafels vinden plaats op de volgende data en tijdstippen:

  • Thematafel jeugd: 24 juni 2021, van 19.30 tot 21.30 uur
  • Thematafel dorpen en wijken: 30 juni 2021, van 19.30 tot 21.30 uur
  • Thematafel ondernemers: 23 juni 2021, van 19.30 tot 21.30 uur
  • Thematafel toerisme en erfgoed: 16 juni 2021, van 19.30 tot 21.30 uur

Fysiek of digitaal?

We twijfelen nog of we de thematafels fysiek of digitaal organiseren. Hier nemen we in de week voor de eerste thematafel een besluit over. Je kunt in het inschrijfformulier je voorkeur aangeven voor een fysieke of digitale bijeenkomst.

Inschrijven

Je kunt je inschrijven voor de thematafels via de link onder dit bericht. We vragen je om een korte motivatie te schrijven over waarom je bij een thematafel aan wilt sluiten. Dat doen we omdat we met kleine groepjes werken tijdens de thematafels. Bij veel aanmeldingen selecteren we een aantal inwoners op basis van hun motivatie.

Inschrijven voor de thematafels