Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Algemeen

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht tussen verschillende bestuurslagen (gemeenten, provincies en Rijk). Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) in werking getreden. Dit heeft geleid tot een andere wijze van toezicht houden door provincies op gemeenten.

Meer informatie over het Interbestuurlijk Toezicht is te vinden op de site van Binnenlandse Zaken.

Toezicht in de provincie Groningen is geëvalueerd

De wijze waarop het toezicht in de provincie Groningen vanaf 2012 werd uitgevoerd, is in 2016/2017 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is afgesproken om te werken aan een nieuw interbestuurlijk toezicht.

Nieuw interbestuurlijk toezicht: maatwerk

Kern van dit nieuwe toezicht is maatwerk, gebaseerd op samenwerking en uitgaand van wederzijds vertrouwen. Gedeputeerde Staten hebben op 2 mei 2017 hierover een brief gestuurd. Deze brief is te vinden bij de ingekomen stukken (6A8) op de agenda van de gemeenteraad d.d. 29 mei 2017.

Gemeente Oldambt als één van de eerste

Gemeente Oldambt is één van de eerste gemeenten die is betrokken bij het maatwerk-IBT. De maatwerkafspraken zijn te vinden via de pagina op de gemeenteraadssite. Op dezelfde plek zijn ook een raadsbrief en de hiervoor bedoelde brief van Gedeputeerde Staten d.d. 2 mei 2017 te vinden.

Op 10 juli 2018 heeft Gedeputeerde Staten een besluit genomen over de maatwerkafspraken met de gemeente Oldambt. Een brief van de Provincie hierover is te vinden bij de ingekomen stukken (6A2) op de agenda van de gemeenteraad d.d. 24 september 2018.

Landelijke evaluatie

Inmiddels is het interbestuurlijke toezicht ook landelijk geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht. Zie meer informatie hierover op de site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.