Interbestuurlijk toezicht (IBT)

Algemeen

Interbestuurlijk toezicht is het toezicht tussen verschillende bestuurslagen (gemeenten, provincies en Rijk). Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) in werking getreden. Dit heeft geleid tot een andere wijze van toezicht houden door provincies op gemeenten.

Meer informatie over het Interbestuurlijk Toezicht is te vinden op de site van Binnenlandse Zaken.

Toezicht in de provincie Groningen is geëvalueerd

De wijze waarop het toezicht in de provincie Groningen vanaf 2012 werd uitgevoerd, is in 2016/2017 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is afgesproken om te werken aan een nieuw interbestuurlijk toezicht.

Nieuw interbestuurlijk toezicht: maatwerk

Kern van dit nieuwe toezicht is maatwerk, gebaseerd op samenwerking en uitgaand van wederzijds vertrouwen. Gedeputeerde Staten hebben op 2 mei 2017 hierover een brief gestuurd. Deze brief is te vinden bij de ingekomen stukken (6A8) op de agenda van de gemeenteraad van 29 mei 2017.

Gemeente Oldambt als één van de eerste

Gemeente Oldambt is één van de eerste gemeenten die is betrokken bij het maatwerk-IBT. De maatwerkafspraken 2018-2019 zijn te vinden via de raadsbrieven. Op dezelfde plek is ook de hiervoor bedoelde brief van Gedeputeerde Staten van 2 mei 2017 te vinden.

Een brief van de Provincie van 10 juli 2018 is te vinden bij de ingekomen stukken (6A2) op de agenda van de gemeenteraad van 24 september 2018.

Inmiddels is het eerste jaar voorbij en zijn de maatwerkafspraken geactualiseerd. Het geactualiseerde maatwerkplan 2019-2020 is te vinden bij de raadsbrieven.
In verband met Corona zijn de maatwerkafspraken verlengd tot eind 2020.

Landelijke evaluatie

Het interbestuurlijke toezicht is ook landelijk geëvalueerd. Dit heeft geleid tot de Agenda Toekomst van het (interbestuurlijk) toezicht. Zie meer informatie hierover op de site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en op de site van overheid van nu .