IOAZ uitkering

Beschrijving

De Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) is een maandelijkse uitkering op bijstandsniveau bestemd voor ouderen die eerder als zelfstandige hebben gewerkt. Het gaat om mensen die met hun zelfstandig beroep of bedrijf moeten stoppen omdat de inkomsten onvoldoende zijn en omdat ze verwachten dat dit de komende jaren niet verbetert. Ook de gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandige die zijn of haar bedrijf moest stoppen kan een IOAZ uitkering aanvragen.

Aanvragen

De IOAZ uitkering vraagt u aan bij het cluster Maatschappelijke Zaken van de gemeente Oldambt, voordat u met uw zelfstandig beroep of eigen bedrijf stopt. Dus u moet aanvragen als er nog voldoende andere inkomsten zijn. Binnen 1½ jaar na het indienen van de aanvraag en met een positief besluit op uw aanvraag kunt u daadwerkelijk stoppen en kan de Ioaz uitkering ingaan. 

Als u in aanmerking wilt komen voor een IOAZ uitkering kunt u hierover contact opnemen met ons. U kunt het contactformulier invullen en aansluitend nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. In een gesprek wordt vastgesteld of u een aanvraag voor de IOAZ uitkering kunt indienen. Vervolgens ontvangt u het aanvraagformulier waarmee u een aanvraag kunt indienen.

Meer informatie over de hoogte van uitkeringsbedragen kunt u vinden via http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw#ref-szw.

Op uw aanvraag voor een IOAZ uitkering krijgt u een beschikking van de gemeente. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt de reden van deze afwijzing vermeld. Bent u het niet eens met de beschikking dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Zelfstandige

Een zelfstandige is iemand die minimaal 1.225 uur per jaar in een eigen bedrijf werkt of een zelfstandig beroep uitoefent. Als een eventuele partner ook in het bedrijf werkt, moet de partner minimaal 525 uur en de zelfstandige minimaal 875 uur in het eigen bedrijf werken. Omdat de Ioaz een werkloosheidsuitkering is, wordt van u verwacht dat u zo snel mogelijk aan het werk gaat en meedoet aan activiteiten die u meer kans geven op werk. Dat geldt overigens ook voor uw eventuele partner.

U bent daar in principe zelf verantwoordelijk voor, maar er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld uw beperkingen vanuit eventuele arbeidsongeschiktheid. Verliest u door eigen schuld uw werk, dan leidt dat tot het blijvend verlagen van de uitkering naar de mate waarin u uit dat werk inkomen had kunnen hebben.

Kostendelersnorm IOAZ

Per 1 juli 2015 is de kostendelersnorm in werking getreden bij de IOAZ. Alleenstaande en alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering op grond van de IOAZ en die een woning delen met één of meer meerjarige huisgenoten ontvangen dan niet langer 70% van de gehuwdennorm, maar zullen uiteindelijk 50% van de gehuwdennorm ontvangen.

De kostendelersnorm wordt bij de IOAZ in vijf stappen ingevoerd.

Per 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 zal een samenwonende alleenstaande (ouder) 50% van de gehuwdennorm ontvangen. Dit betreft de laatste stap (5e).

Voorwaarden

  • u bent tussen 55 en 65 jaar
  • u bent met uw bedrijf gestopt na uw vijfenvijftigste verjaardag,
  • uw bedrijf moet in Nederland gevestigd zijn
  • hebt drie jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de IOAZ aanvraag, als zelfstandige gewerkt en in de zeven jaar daarvoor als zelfstandige of in loondienst gewerkt
  • de verwachting is dat uw gemiddeld jaarinkomen niet meer zal zijn dan een bepaald bedrag per jaar, dit bedrag heet de IOAZ grondslag

U komt niet in aanmerking voor een uitkering als uw overige inkomsten en die van uw eventuele partner hoger zijn dan de IOAZ grondslag.

Contactgegevens

IMK
Telefoonnummer: (088) 99 90 111 (alleen op de maandag en donderdag).
E-mail: teamzelfstandigen@gemeente-oldambt.nl