Kan iemand anders voor mij stemmen (machtiging)?

Als het voor u niet mogelijk is om zelf te stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek of tijdelijk in het buitenland bent, dan kunt u iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Dit kan op twee manieren.

1. Onderhandse volmacht (achterzijde stempas)

  • Om een machtiging te geven, gebruikt u de achterkant van uw stempas. U en degene die voor u gaat stemmen (gemachtigde) vullen de achterkant van uw stempas in. U plaatst beiden uw handtekening.
  • De voorwaarden voor een onderhandse volmacht zijn:
  • De gemachtigde woont ook in de gemeente Oldambt.
  • De gemachtigde neemt een kopie (dit mag ook een digitale kopie zijn op bijvoorbeeld een tablet) mee van uw identiteitsbewijs. Dit is een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, dan wel met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland. De handtekening op de kopie moet duidelijk zichtbaar zijn. Het identiteitsbewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn. U kunt dus gebruik maken van een identiteitsbewijs waarop staat 'geldig tot 17 maart 2017' of elke latere datum.
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn/haar eigen stem.
  • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Als u toch zelf wilt stemmen, vraag dan zo spoedig mogelijk uw stempas weer terug. U kunt dan zelf gaan stemmen op het stembureau.

Voor het maken van een ‘veilige’ kopie van uw identiteitsbewijs is er door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een app ontwikkeld. Met de app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Op de website van de rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antw...) vindt u informatie hoe u de app kunt installeren.

2. Schriftelijke volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, dan kunt u met een aanvraagformulier een schriftelijke volmacht aanvragen. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen. Dat kan al voordat u uw stempas heeft ontvangen. Degene die u machtigt krijgt dan een schriftelijk volmachtbewijs toegestuurd.

Uw verzoek voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur zijn ontvangen door de gemeente Oldambt.

Wanneer is het gebruik van een schriftelijke volmacht makkelijk?

Als u geen identiteitsbewijs heeft is dit de enige manier om te stemmen. Het is bij het aanvragen van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Uw gemachtigde hoeft ook geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau.

Als u iemand wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u in februari al met vakantie bent.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in de gemeente Oldambt.
  • De gemachtigde moet uw stem tegelijk uitbrengen met zijn/haar eigen stem.
  • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

U kunt uw schriftelijke volmacht niet intrekken. Na een schriftelijke volmacht kunt u uw stem dus niet meer persoonlijk uitbrengen.

Samen online aanvragen met DigiD

Hiervoor moet u beiden met DigiD inloggen, eerst de volmachtgever en dan de gemachtigde.
Volmacht online aanvragen door volmachtgever en gemachtigde samen.
De aanvraag moet uiterlijk op 11 maart om 17.00 uur bij de gemeente binnen zijn.
Bij de online aanvraag zijn uw gegevens gecontroleerd. Daarom hoeft de persoon die voor u stemt geen kopie van uw identiteitsdocument te laten zien.

Aanvragen via het aanvraagformulier

Download en print het aanvraagformulier. U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen allebei een deel van het formulier in. Lever het ingevulde en ondertekende formulier in op het gemeentehuis in Winschoten of stuur het formulier naar
gemeente Oldambt, bureau verkiezingen, antwoordnummer 46, 9670 VB Winschoten. U mag een scan van het ingevulde en ondertekende formulier ook mailen naar verkiezingen@gemeente-oldambt.nl.
Zorg ervoor dat het formulier uiterlijk op 11 maart om 17.00 uur bij de gemeente is ontvangen.

Aanvraagformulier verzoek stemmen bij volmacht 

Let op: u kunt alleen een andere kiezer uit de gemeente Oldambt voor u laten stemmen.