Kan ik hulp krijgen bij het invullen van het stembiljet?

Ja. Lukt het u vanwege een lichamelijke beperking niet om het stembiljet zelf in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen. Geef dit dan aan bij de voorzitter van het stemlokaal. Een lid van het stembureau of een door uzelf aangewezen persoon kan u helpen. U mag zelf bepalen wie u helpt in het stemhokje.

Hulp aan kiezers met een verstandelijk beperking is echter niet toegestaan volgens de Kieswet. Als personen met een verstandelijke beperking niet zonder hulp kunnen stemmen, gaat de wetgever ervan uit dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over hulp bij het stemmen naar www.kiesraad.nl