Kandidaatstelling

Op maandag 31 januari 2022 is de dag van kandidaatstelling (Kieswet hoofdstuk H). De kandidatenlijst moet dan tussen 9.00 en 17.00 uur worden ingeleverd door een Oldambtster kiezer bij het centraal stembureau (Bureau Verkiezingen op het gemeentehuis, locatie Winschoten). Deze kiezer is de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij, of een andere kiezer aan wie deze bevoegdheid is verleend door de gemachtigde (met behulp van het H3-1 formulier uit OSV). De kandidaten kunnen bij de inlevering aanwezig zijn.

Voor de kandidaatstelling moet u op 31 januari 2022 inleveren:

  • Kandidatenlijst (model H1);
  • Instemmingsverklaringen van alle kandidaten (H9);
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van de kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten. Denk hierbij ook aan de pagina/achterkant van het document waarop het BSN staat vermeld; Het afschermen van gegevens op deze kopie is niet toegestaan.
  • Kopie geldig identiteitsbewijs van de inleveraar. Denk hierbij ook aan de pagina/achterkant van het document waarop het BSN staat vermeld. Het afschermen van gegevens op deze kopie is niet toegestaan.

Eventueel:

  • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in Oldambt wonen, dat zij bij benoeming in Oldambt gaan wonen;
  • Aanwijzing gemachtigde op H9 voor kandidaten die niet in Nederland wonen;
  • H3-1-formulier waaruit de bevoegdheid van de persoon die de lijst inlevert blijkt (als gemachtigde niet zelf de lijst inlevert);
  • H3-2-formulier: verklaring van de gemachtigden waaruit de bevoegdheid tot samenvoeging blijkt, als u samen met een andere partij één kandidatenlijst inlevert.

Partijen die voor het eerst deelnemen of partijen die bij laatste verkiezingen geen raadszetel(s) hebben behaald moeten tevens inleveren:

  • Bewijs van betaling waarborgsom kandidaatstelling (H14);
  • 20 ondersteuningsverklaringen (H4).  

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur, houdt het centraal stembureau een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Naar aanleiding van dit onderzoek ontvangt de persoon die de lijst heeft ingeleverd per aangetekende brief en per e-mail een overzicht van eventuele geconstateerde verzuimen (Kieswet hoofdstuk I). De door de partijen ingeleverde documenten worden voor alle kiezers ter inzage gelegd.
Bij dit onderzoek op grond van Kieswet artikel I2 wordt niet meegewogen of een kandidaat een strafblad heeft of anderszins niet-integer is. Wel kunnen politieke partijen als zij dit belangrijk vinden dit zelf meenemen in het selecteren en screenen van kandidaten, bijvoorbeeld met een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’.

Herstel verzuimen kandidaatstelling tot en met 3 februari 2022

Als de door u ingeleverde documenten niet in orde blijken te zijn, kunt u deze verzuimen herstellen op woensdag 2 en donderdag 3 februari 2022 van 9.00 tot 17.00 uur op het gemeentehuis, locatie Winschoten.