Kandidatenlijsten en nummering

Onderzoek kandidatenlijsten

Op dinsdag 1 februari om 16.00 uur hield het centraal stembureau van gemeente Oldambt een besloten zitting tot het onderzoeken van de kandidatenlijsten. Daarbij controleerde het centraal stembureau de geldigheid van de kandidatenlijsten, de kandidaten op de lijst en de naam van de partijen boven de lijst. Het centraal stembureau heeft dit ook vastgelegd in een proces-verbaal

Vaststelling kandidatenlijsten

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur hield het centraal stembureau van de gemeente Oldambt een openbare zitting voor de vaststelling kandidatenlijsten en lijstnummering. 
Het proces-verbaal van die zitting en de kandidatenlijsten.

Nummering

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 16 maart 2022 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Oldambt maakt bekend dat op vrijdag 4 februari 2022 door het centraal stembureau de lijstnummering als volgt is vastgesteld:

1.      Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)
2.      SP (Socialistische Partij)
3.      VVD
4.      Verenigde Communistische Partij
5.      Gemeentebelangen Oldambt
6.      Partij voor het Noorden
7.      CDA
8.      D66
9.      ChristenUnie
10.    Oldambt Aktief
11.    GROENLINKS
12.    Belang van Nederland (BVNL)
13.    PVV (Partij voor de Vrijheid)
14.    Blanco (Oosterhoff, B.)

De lijstnummering is opgenomen in het proces-verbaal dat is opgemaakt van de zitting van 4 februari 2022.