Karakteristieke panden en objecten

Karakteristieke panden en objecten zijn net als monumenten van groot belang bij de beleving van de ruimtelijke kwaliteit van het straatbeeld. De ontstaansgeschiedenis van menig dorp is afleesbaar aan de hand van deze panden. Alhoewel deze panden geen monument zijn, zijn ze zeker waardevol en verdienen daarom bescherming.

De gemeente laat voor elke bestemmingsplanactualisatie de karakteristieke panden inventariseren door Libau. In samenspraak met inwoners en vertegenwoordigers van lokale (erfgoed)verenigingen en dorpsbelangen wordt een concept-lijst met karakteristieke panden besproken. Er kunnen dan nieuwe panden aangeleverd worden of panden van de lijst afgehaald worden. De lijst wordt door de gemeenteraad gelijktijdig  met het bestemmingsplan vastgesteld.

De erfgoedlijsten met karakteristieke panden kunt u openen via bijgevoegd pdf-bestanden.

PDFKarakteristieke panden BUITENGEBIED.pdf

PDF Karakteristieke panden WINSCHOTEN CENTRUM.pdf

PDF Karakteristieke panden WINSCHOTEN PARKWIJK BLOEMENBUUURT STADSPARK.pdf

PDF Karakteristieke panden MIDWOLDA OOSTWOLD.pdf