Kinderen

In alle zwembaden wordt lesgegeven volgens het zwem A.B.C.-systeem van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Tijdens de eerste lessen wordt spelenderwijs, waarbij de zwemonderwijzers ook te water gaan, veel aandacht geschonken aan watergewenning.

We beschikken over de vernieuwde licentie zwem-ABC. Dit geeft aan dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitsnorm opgesteld en gecontroleerd door de Nationale Raad Zwemveiligheid. 

Zwemlessen voor het Zwem ABC

De eerste reeks zwemlessen

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen.

Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen.

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onder water zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan.

Zwemlessen

De zwemlessen op beide locaties duren voor ieder diploma 45 minuten.

Uw kind kan worden opgegeven voor zwemles als hij/zij 4 jaar is. Een aantal keren paar jaar starten er nieuwe zwemlesgroepen.

Gemiddelde duur richting de zwemdiploma's

De tijd die ieder kind nodig heeft om het zwemdiploma te behalen verschilt uiteraard per kind. Onze ervaring leert ons echter dat de gemiddelde duur voor diploma A ongeveer 70 zwemlessen duurt wanneer er 1x per week 45 minuten zwemles wordt gevolgd. 

Voor zowel diploma B als diploma C hebben de kinderen gemiddeld 12 tot 18 lessen nodig.

Meer informatie

Meer informatie over de tarieven voor zwemles vindt u hier.

Het informatieformulier over de vorderingen van uw zoon/ dochter vindt u hier.

Opgave

Wanneer u uw kind wilt opgeven voor zwemles kunt u dit doen via ons inschrijfformulier. Op het formulier dient u alle velden in te vullen en aan te geven of u wellicht een voorkeursdag heeft.

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u ons altijd bellen op telefoonnummer (0597) 41 34 55 (de Watertoren) of (0597) 331640 (de Hardenberg).

U krijgt zo spoedig mogelijk bericht wanneer uw kind kan worden geplaatst.