Kindpakket

In Nederland groeien nog altijd teveel kinderen op in armoede. Hierdoor zijn schoolreisjes of zwemlessen niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Opgroeien in armoede heeft serieuze gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Daarom is de bestrijding van armoede onder kinderen één van de belangrijkste punten uit het beleid van de gemeente Oldambt. Eén van de actiepunten uit ons beleid is het ontwikkelen van een kindpakket. Op deze pagina vindt u meer informatie over ons kindpakket.

In ontwikkeling

Het kindpakket van gemeente Oldambt is op dit moment in ontwikkeling. We werken hiervoor samen met Stichting Leergeld Zuidoost Groningen en Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen.

Wat is een kindpakket?

Het kindpakket geeft een totaaloverzicht van de mogelijkheden die er zijn om financiële ondersteuning aan te vragen voor kinderen die opgroeien in armoede. Via dit pakket kunt u niet alleen informatie opvragen, maar kunt u de financiële ondersteuning ook meteen aanvragen.

Wat is het doel van het kindpakket?

Gelijke kansen voor alle kinderen; dat is wat we als gemeente willen bereiken. Voordat we ons beleid hebben opgesteld, hebben we gesproken met verschillende kinderen en jongeren. Zij vinden basisbehoeften, niet anders zijn dan een ander en erbij horen belangrijke punten als het gaat om armoedebestrijding. Ze noemden hierbij voorbeelden als kleding, een dak boven het hoofd en voldoende voeding.

Wat kan ik aanvragen?

Via het kindpakket kunt u financiële ondersteuning aanvragen voor alle zaken die ervoor kunnen zorgen dat een kind er gewoon bij hoort. Meedoen met sporten, op muziekles, op vakantie, een fiets of laptop voor school, kleding of meegaan op schoolreisje: bijna alles is mogelijk.

Nu aanvragen

Wilt u nu alvast financiële ondersteuning aanvragen? Dat kan op twee manieren, namelijk rechtstreeks bij de fondsen én via het participatiefonds van de gemeente.

Fondsen

Op deze pagina staat een overzicht van de fondsen die u kunnen helpen met (financiële) ondersteuning voor uw  kind(eren).

Participatiefonds

Gemeente Oldambt heeft zelf ook een fonds, namelijk het participatiefonds. Hiermee bieden we een financiële bijdrage aan inwoners met een minimuminkomen, zodat ze mee kunnen doen met verschillende maatschappelijke activiteiten. Het participatiefonds is niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun ouders. Op deze pagina vindt u meer informatie.

Wat gaat er veranderen?

Op dit moment moet u bij ieder fonds afzonderlijk een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Met het nieuwe kindpakket willen we de mogelijkheden overzichtelijker maken en het aanvragen van financiële ondersteuning eenvoudiger.

Nieuwsbrief

Via een nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom ons nieuwe kindpakket. U kunt hieronder de uitgebrachte nieuwsbrieven downloaden.

Planning

We werken tot de zomervakantie van 2018 achter de schermen aan de ontwikkeling van het kindpakket. Na de vakantie brengen we een nieuwe nieuwsbrief uit met meer informatie over de ontwikkelingen. Wilt u op de hoogte blijven? Volg gemeente Oldambt dan op Facebook of Twitter