Klachtenregeling

Klacht over ambtelijk of bestuurlijk optreden. Als u vindt dat u bent benadeeld door het optreden van een medewerker of een bestuurder van de gemeente Oldambt dan kunt u een klacht indienen.

Uiteraard raden wij u aan om eerst te proberen het probleem in overleg op te lossen. Een telefoontje of een persoonlijk gesprek kan vaak al tot een oplossing leiden.

Indienen

Indien u toch een klacht wilt indienen, kunt u dit schriftelijk doen door een brief te richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Oldambt.

Klachten worden niet in behandeling genomen als ze anoniem worden ingediend of het een zaak betreft die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.

De klacht wordt volgens een wettelijk vastgestelde procedure behandeld. Daarbij kunt u uw klacht mondeling toelichten. Nadat een uitspraak over uw klacht is gedaan, krijgt u hierover schriftelijk bericht.

Nationale ombudsman

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak, kunt u zich wenden tot de Nationale Ombudsman. Zie ook de website www.nationaleombudsman.nl.

Indien u meer informatie wilt over de klachtenregeling kunt u contact opnemen met de gemeente Oldambt of kijken op de website wetten.overheid.nl. Onder hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht de volledige tekst van de wettelijke klachtenregeling vinden.