Kunnen we coronaveilig stemmen?

Welke coronamaatregelen gelden bij de Tweede Kamerverkiezingen?

Veilig stemmen doen we samen. Bij de verkiezingen hanteren we dezelfde coronamaatregelen zoals die op dit moment van toepassing zijn. De stembureaus zijn ingericht volgens de richtlijnen van het RIVM. Wat houdt dat in?

In alle stemlokalen gelden de volgende regels:

  • Kom alleen naar het stembureau.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst met handgel.
  • Volg de pijlen voor de looproute in het stembureau.
  • Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
  • Een gastvrouw of -heer controleert of de regels worden nageleefd.
  • Er staan kuchschermen tussen de kiezers en leden van de stembureaus.
  • De stemhokjes staan op minimaal anderhalve meter van elkaar.
  • De stemhokjes en deurklinken worden regelmatig schoongemaakt.
  • Bij het stemmen krijgt u een eigen potlood die u na afloop meeneemt.

Bij uw stempas ontvangt u thuis informatie over de gezondheidscheck. Beantwoordt u op de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Dan kunt u niet zelf gaan stemmen. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

Voldoet u wel aan de gezondheidscheck? Dan kunt u zelf stemmen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de coronamaatregelen bij de Tweede Kamerverkiezingen naar www.kiesraad.nl