Landbouwbestrijdingsmiddelen

In 2020 is het op 11 juni en 12 november tussen 9.00 en 12.00 uur mogelijk om verpakkingen en restanten van landbouwbestrijdingsmiddelen in te leveren bij het voormalig KCA-depot aan de Kerkeweg 1a in Finsterwolde.

Alleen verpakkingen met STORL-logo

U kunt alleen verpakkingen en restanten van bestrijdingsmiddelen inleveren waarop het STORL-logo staat. STORL staat voor Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen.

Verwijderingszin

Op de verpakkingen met het STORL-logo staat een ‘verwijderingszin’ die aangeeft wat u met de verpakking moet doen. U kunt de volgende verwijderingszinnen tegenkomen:

  • Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.
  • Deze verpakking is bedrijfsafval, nadat deze volledig is geleegd.
  • Deze verpakking dient nadat deze volledig is geleegd te worden ingeleverd bij een KCA-depot.

De meeste verpakkingen moeten worden schoongespoeld. Toch zijn er ook bestrijdingsmiddelen waarbij dit niet kan of mag, zoals bij gewasbeschermingsmiddelen die niet worden vermengd met water (granulaten of stuifpoeders). Let dus goed op de instructies in de verwijderingszin!