Legitimatieplicht

Bij de stemming geldt een legitimatieplicht. U hebt een paspoort, ID-kaart of rijbewijs nodig dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn op de dag van de verkiezing (minimaal geldig tot 24 mei 2014).

Voor de Europese Parlementsverkiezingen mag u ook stemmen als u zich kunt identificeren met uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs dat is afgegeven door een land van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen, dan wel met een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Identiteitsbewijs verloren of gestolen?

Dan mag het stembureau uw identiteit vaststellen aan de hand van een kopie van het proces-verbaal van vermissing, in combinatie met een document waarop uw naam en foto staan (bijvoorbeeld een OV-abonnement of een bibliotheekpas).

Geen identiteitsbewijs?

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om bij volmacht te stemmen. Ga naar Machtigen van een andere kiezer.