Geregistreerd partnerschap aangaan

Als u een geregistreerd partnerschap aangaat, meldt u uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden. U kunt de melding al 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie doen. De laatste mogelijkheid is 2 weken van tevoren. 

Met de gemeente maakt u afspraken over het registreren van uw partnerschap. Bijvoorbeeld over de locatie, de datum en het tijdstip. Ook kunt u afspraken maken over hoe de ceremonie eruit komt te zien.

Voor een geregistreerd partnerschap zet u een handtekening. Daar moeten getuigen bij zijn. U mag minimaal 2 en maximaal 4 getuigen meenemen. De getuigen moeten meerderjarig zijn. Een jawoord is niet verplicht, maar kan wel.

Beperkte gemeenschap van goederen

Verandering huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018

Heeft u trouwplannen of plannen om het partnerschap te registreren? Dan moet u weten dat de financiële gevolgen vanaf 1 januari 2018 veranderen.

Situatie tot 1 januari 2018: algehele gemeenschap van goederen

Dit houdt in dat het voorhuwelijkse vermogen thans in de gemeenschap valt, evenals giften en erfenissen die tijdens het huwelijk worden verkregen. Indien (aanstaande) echtgenoten dit wensen, kunnen zij hun huwelijksgoederenregime anders regelen door het aangaan van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kiezen voor een beperkte gemeenschap van goederen of een gehele uitsluiting van huwelijksgemeenschap.

Situatie na 31 december 2017: beperkte gemeenschap van goederen

Dat betekent dat het voorhuwelijkse privévermogen, evenals erfenissen en giften die tijdens het huwelijk worden verkregen tot het privévermogen van de echtgenoten blijven behoren. Voor mensen die in het huwelijk treden nadat de wet per 1 januari 2018 in werking is getreden, is het wettelijke huwelijksgoederenregime dus vanaf de datum van het huwelijk een beperkte gemeenschap van goederen. Tot die beperkte gemeenschap behoren de goederen die afzonderlijk of samen staande het huwelijk zijn verkregen en de goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden. Tot de gemeenschap gaan – kort gezegd – ook behoren gezamenlijke schulden van voor het huwelijk, schulden behorend bij goederen die voor het huwelijk aan de partners gezamenlijk toebehoorden en schulden die staande het huwelijk zijn ontstaan. Hierop gelden als uitzondering schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen die door een echtgenoot staande het huwelijk worden verkregen.

Er kan van de beperkte gemeenschap worden afgeweken door het sluiten van huwelijkse voorwaarden bij de notaris. Indien (aanstaande) echtgenoten bijvoorbeeld toch een algehele gemeenschap van goederen willen, kunnen zij dit bij aanvang van het huwelijk (of gedurende het huwelijk) door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden regelen. Voor een schenker of erflater wordt het mogelijk om door middel van een insluitingsclausule te bewerkstelligen dat een schenking of erfenis in de gemeenschap valt.

Het blijft daarom voor (aanstaande) echtgenoten van belang dat zij nadenken over de civielrechtelijke en fiscale gevolgen van hun huwelijk. Dat is nu ook al het geval en wordt straks niet anders.

 

Voor dit product kunt u direct online een afspraak maken:

Afspraak maken.

Overzicht kosten in 2019:

 • huwelijksrecht ma t/m vr 09.00 - 16.00 (stadhuis) € 297,00
 • huwelijksrecht ma t/m vr 09.00 - 18.00 ( niet in stadhuis) € 181,00
 • huwelijksrecht za 09.00 -16.00 (stadhuis): € 583,00
 • huwelijksrecht za 09.00 - 18.00 (niet in stadhuis): € 347,00
 • huwelijksrecht (buiten reguliere tijden): € 811,00
 • onderzoekskosten eendaagse trouwlocatie € 162,00
 • herhaalonderzoek eendaagse trouwlocatie € 54,00
 • omzetting geregistreerd partnerschap in huwelijk: € 37,00
 • bijzonder huis (extra): € 30,00
 • trouwboekje: € 23,00
 • gekalligrafeerde lettertype in het trouwboekje: € 12,00
 • kalligrafie kindbijschrijving: € 8,75
 • kalligrafie kerkelijke inschrijving: € 7,00
 • kalligrafie getuigebijschrijving € 2,50

Een kosteloze huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap of een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk kan alleen op dinsdagmorgen en woensdagmorgen om 09.00 uur.

 

De gemeente controleert of u met elkaar een geregistreerd partnerschap mag aangaan. U mag een geregistreerd partnerschap aangaan als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • niet met iemand anders bent getrouwd
 • niet met iemand anders een geregistreerd partnerschap heeft
 • geen familie bent van uw partner. Uw partner mag bijvoorbeeld niet uw vader, (klein)dochter, opa, (half)zus, neef, of tante zijn. Bent u derde- of vierdegraadsfamilie, zoals neef of nicht? Dan kunt u wel trouwen als u beide een verklaring aflegt dat u vrijwillig met elkaar trouwt
 • niet onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

 

Neem contact op met de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten registreren. U mag zelf kiezen in welke gemeente dit is. De melding van uw plannen voor een geregistreerd partnerschap geeft u schriftelijk door.