Plannen voor geregistreerd partnerschap, melding van

Als u een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, mag u zelf de locatie kiezen. Meld uw plannen bij de gemeente waar u de ceremonie wilt laten plaatsvinden.

Doe de melding op z'n vroegst 1 jaar voor uw partnerschapsregistratie. U heeft er de tijd voor tot uiterlijk 2 weken van tevoren. De gemeente controleert of u een geregistreerd partnerschap mag aangaan.

Krijgt u toestemming? Lees dan meer informatie op de pagina 'Geregistreerd partnerschap aangaan'.

Woont u niet in Nederland? Maar wilt u wel in Nederland een geregistreerd partnerschap aangaan? Lees dan ook de informatie op de pagina 'Trouwen in Nederland als u in het buitenland woont'

Meer informatie:

Meer informatie over geregistreerd partnerschap bij Rijksoverheid.nl

Wilt u in de gemeente Oldambt een partnerschap registreren?

Dat kan op de volgende manieren:

Online aangifte doen

U kunt de melding van uw partnerschapregistratie eenvoudig online regelen. Voor uw aangifte heeft u een DigiD nodig. Na het digitaal doorgeven van uw melding neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen een week contact met u op.

Direct online aanvragen

Langs komen bij de burgerlijke stand

Voor dit product kunt u direct online een afspraak maken.

Of:

Formulier downloaden en opsturen

Print het formulier dat op uw situatie van toepassing is en stuur het ingevuld naar de gemeente samen met kopieën van geldige legitimatiebewijzen van aanstaande echtgenoten/partners en getuigen.

Gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging met de datum waarop u de melding van uw voorgenomen huwelijk heeft gedaan.

De gemeente controleert uw gegevens. In sommige gevallen is er meer informatie nodig. Dan krijgt u bericht van de gemeente. 

Formulieren voor melding

 

 

De gemeente controleert of u:

  • 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moeten uw ouders of de rechtbank toestemming geven. Als u een kind heeft of zwanger bent, mag u vanaf 16 jaar een geregistreerd partnerschap aangaan.
  • ongetrouwd bent en ook niet geregistreerd staat als iemands partner.
  • geen directe familie bent van uw partner (geen ouder of kind, geen grootouder of kleinkind, geen broer of zus en geen halfbroer of halfzus). Als dit wel het geval is moet u, in overleg met de gemeente waar u de melding doet, een extra verklaring afleggen.
  • onder curatele staat. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

 

U doet een schriftelijke melding bij de gemeente waarin u het geregistreerd partnerschap wilt aangaan.