Lid Raad van Toezicht SOOOG

De gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde zijn op zoek naar

een lid van de Raad van Toezicht voor de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG)

De Raad van Toezicht controleert, onafhankelijk, of het College van Bestuur goed functioneert. De Raad van Toezicht gebruikt daarvoor de code Goed Bestuur, waar SOOOG naar werkt. De leden van de Raad van Toezicht voelen zich verbonden met het openbaar onderwijs in Oost Groningen. Ze vinden de kwaliteit van het onderwijs belangrijk en zetten zich hiervoor in. De eigen kennis en inzichten van de leden zijn bovendien heel waardevol voor onze stichting. De Raad van Toezicht controleert de resultaten van het beleid én of bij het maken en uitvoeren van dat beleid goed rekening is gehouden met verschillende belangen, risico’s en andere belangrijke zaken.

Met ingang van 2020 is er binnen de Raad van Toezicht een gekwalificeerde zetel beschikbaar namens de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Dit betekent dat deze gemeenten gezamenlijk een lid kunnen voordragen voor de Raad van Toezicht. Van dit lid wordt gevraagd dat hij/zij in het bijzonder let op de samenhang met andere gemeentelijke beleidsdomeinen (zoals passend onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang/VVE, doorlopende leerlijnen en welzijn) en in het bijzonder aandacht heeft voor de relatie tussen SOOOG en de gemeenten.

Het profiel

  • betrokkenheid bij onderwijs én Oost Groningen
  • inzicht in maatschappelijke en sociaal-economische processen, verhoudingen en ontwikkelingen
  • verbinden van ontwikkelingen en belangen op het snijvlak van de Oost Groningse gemeenten en het onderwijs.
  • strategisch inzicht
  • analytisch denkvermogen
  • uitstekende communicatieve vaardigheden
  • bestuurlijke en/of professionele ervaring bij een organisatie van vergelijkbare omvang
  • kennis van en affiniteit met gemeenten en de gemeentelijke beleidsterreinen

Het reglement van de Raad van Toezicht en de code Goed Bestuur zijn beschikbaar via www.sooog.nl.

De gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde selecteren samen een kandidaat die ze voordragen als lid van de Raad van Toezicht van SOOOG. Deze kandidaat moet goed samen werken met de andere leden van de Raad van Toezicht en daarom vindt er na de selectieprocedure een klik-gesprek plaats.

Onkostenvergoeding

Voor de werkzaamheden voor de Raad van de Toezicht wordt een passende onkostenvergoeding geboden.

SOOOG

Stichting Openbaar  Onderwijs Oost Groningen is het bevoegd gezag van 24 scholen waaronder  22 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal  onderwijs in de regio Oost Groningen, zijnde de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Voor de stichting zijn circa 300 medewerkers werkzaam, die onderwijs verzorgen voor ongeveer 2900 leerlingen.

Alle SOOOG-scholen, waar kwalitatief goed onderwijs centraal staat en de kinderen zich gewaardeerd en veilig voelen, zijn openbare scholen en dus algemeen toegankelijk.

Informatie

Voor meer informatie: de heer Harry Wieringa, clusterdirecteur Maatschappelijke Zaken van de gemeente Oldambt, via (0597) 48 20 00.

Sollicitatie

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u tot en met 20 oktober 2019 mailen naar sollicitaties@gemeente-oldambt.nl