Lokaal programma NPG Oldambt

Gemeente Oldambt krijgt 22 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Dit geld mogen we investeren in onze toekomst. Hoe we dat precies gaan doen, leggen we vast in een lokaal programma. Dat programma maken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties uit het Oldambt. Op deze pagina leest u hoe het ervoor staat met ons lokale programma.

700 ideeën voor Oldambt

In februari en maart 2020 riepen we Oldambtsters op om ideeën in te dienen voor het besteden van het NPG-geld. En dat leverde bijna 700 ideeën op! Nu is het tijd voor de volgende stap: keuzes maken. Helaas is er te weinig geld om alle ideeën uit te voeren. Daarom willen we graag weten wat Oldambtsters het belangrijkst vinden. We hadden al een datum geprikt voor een zogenaamde burgertop in de vorm van een oogstfeest. Die kon helaas niet doorgaan vanwege de coronacrisis. Daarom vragen we inwoners, ondernemers en organisaties uit het Oldambt nu om ‘op afstand’ met ons mee te denken.

Denk mee en vul de vragenlijst in

“Wat vindt u belangrijk in Oldambt? Waarin moeten we investeren? We horen het graag! We hebben vier thema’s opgeschreven waar we graag verder mee willen. U kunt uw mening over deze vier thema’s geven door deze vragenlijst in te vullen. Dat kan nog tot en met woensdag 15 juli.

De Toekomst in Scheema - foto van Petra Ruben

Stappen naar een lokaal programma

Om de doelen van het Nationaal Programma Groningen ook lokaal te bereiken, is afgesproken dat de gemeenten in het aardbevingsgebied een lokaal programma maken. In dit lokale programma geven we aan waar we het beschikbare geld aan willen besteden. We zetten de volgende stappen om te komen tot een lokaal programma in Oldambt:

  1. Ideeën verzamelen: februari en maart 2020
  2. Ideeën analyseren en bundelen: april en mei 2020
  3. Thema’s bepalen: juni 2020
  4. Reactie op thema’s: nu
  5. Keuzes maken: augustus en september 2020
  6. Indienen lokaal programma: oktober 2020
  7. Start projecten: januari 2021

Wat willen we bereiken?

In Oldambt willen we de welvaart en het imago van ons gebied verbeteren. We willen daarbij inzetten op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied. De rust en de ruimte, het erfgoed van onze graanrepubliek, het water van de Dollard en het Oldambtmeer en vooral de kracht van de mensen die hier wonen en werken. We willen samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan de toekomst van Oldambt. Met ons lokale programma willen we investeren in projecten die een blijvend effect hebben op de toekomst van onze gemeente en onze regio.

Koolzaad en regenboog - foto van René Lambrechts

Vier thema's

Op basis van alle binnengekomen ideeën en de doelen van het Nationaal Programma Groningen, hebben we vier thema’s opgeschreven waar we graag verder mee willen. In de komende tijd willen we deze thema’s verder uitwerken en aanscherpen. Op deze pagina vindt u een overzicht van deze vier thema’s.

Achtergrondinformatie

Terug naar overzicht