Lokaal programma NPG Oldambt

Gemeente Oldambt krijgt 22 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Dit geld mogen we investeren in onze toekomst. Hoe we dat precies gaan doen, leggen we vast in een lokaal programma. Dat programma maken we samen met inwoners, ondernemers en organisaties uit het Oldambt. Op deze pagina leest u hoe het ervoor staat met ons lokale programma.

700 ideeën voor Oldambt

In februari en maart riepen we Oldambtsters op om ideeën in te dienen voor het besteden van het NPG-geld. En dat leverde bijna 700 ideeën op! In april en mei hebben we de ideeën geanalyseerd en gebundeld. In juni hebben we - op basis van de ideeën, de doelen van het Nationaal Programma Groningen én onze eigen wensen voor de toekomst - vier thema’s gekozen waar we graag verder mee willen. Die thema’s, met daaronder een aantal concrete ideeën, hebben we voor de zomervakantie voorgelegd aan inwoners, ondernemers en organisaties uit Oldambt. Maar liefst 800 Oldambtsters vulden onze vragenlijst in.

De Toekomst in Scheemda. Foto van Petra Ruben.

De Toekomst in Scheemda - foto van Petra Ruben

De laatste stappen

We nemen de resultaten van de vragenlijst mee in het uitwerken van het lokale programma. Daarnaast organiseren we nog een aantal kleine bijeenkomsten met betrokken organisaties om te praten over de verdere uitwerking van de plannen. Met alle input stellen we een lokaal programma op waarmee we de komende jaren werken aan het versterken van de welvaart van onze gemeente. We willen het lokale programma aan het eind van het jaar indienen bij het bestuur van het NPG, zodat we in 2021 kunnen starten met de eerste projecten.

Stappen naar een lokaal programma

Om de doelen van het Nationaal Programma Groningen ook lokaal te bereiken, is afgesproken dat de gemeenten in het aardbevingsgebied een lokaal programma maken. In dit lokale programma geven we aan waar we het beschikbare geld aan willen besteden. We zetten de volgende stappen om te komen tot een lokaal programma in Oldambt:

  1. Ideeën verzamelen: februari en maart 2020
  2. Ideeën analyseren en bundelen: april en mei 2020
  3. Thema’s bepalen: juni 2020
  4. Reactie op thema’s: juli 2020
  5. Keuzes maken: augustus en september 2020
  6. Indienen lokaal programma: november 2020
  7. Start projecten: januari 2021

Wat willen we bereiken?

In Oldambt willen we de welvaart en het imago van ons gebied verbeteren. We willen daarbij inzetten op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied. De rust en de ruimte, het erfgoed van onze graanrepubliek, het water van de Dollard en het Oldambtmeer en vooral de kracht van de mensen die hier wonen en werken. We willen samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan de toekomst van Oldambt. Met ons lokale programma willen we investeren in projecten die een blijvend effect hebben op de toekomst van onze gemeente en onze regio.

Koolzaad en regenboog, foto van René Lambrechts

Koolzaad en regenboog - foto van René Lambrechts

Vier thema's

Op basis van alle binnengekomen ideeën en de doelen van het Nationaal Programma Groningen, hebben we vier thema’s opgeschreven waar we graag verder mee willen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de ideeën waar we graag verder mee willen