Lokale Democratie

Van 13 januari tot en met 7 februari 2020 heeft de gemeente via een online vragenlijst (de Quick Scan Lokale Democratie) inwoners gevraagd wat zij vinden van de lokale democratie in Oldambt. Inwoners konden hun mening geven over onder andere de samenwerking, communicatie, invloed van inwoners op beleid en over bewonersinitiatieven. De resultaten van dit onderzoek zijn bekend. Op deze pagina informeren wij u over de resultaten en het vervolg.

Hoge respons

Ruim 1400 inwoners deden mee en ongeveer de helft heeft de vragenlijst helemaal ingevuld. “We vinden het fijn dat zoveel mensen de tijd hebben genomen om de vragen te beantwoorden en hun ervaringen met ons te delen,” zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema. “De resultaten en aanbevelingen geven inzicht in hoe inwoners denken over de lokale democratie. We realiseren ons ook dat deze uitkomsten niet de mening van alle inwoners vertegenwoordigen. De Quick Scan is ook niet bedoeld om feiten en eindoordelen te verzamelen. De scan haalt wensen en meningen op. De uitkomsten geven signalen waar we mee verder kunnen.”

Verbeterpunten

“Als we kijken naar deze signalen, dan zijn communicatie en het functioneren van de organisatie de meest genoemde verbeterpunten. De inwoners die meededen, geven aan dat we opener en transparanter moeten zijn. Ze geven aan dat wij – als gemeente – meer moeten laten zien wat we doen. Ze willen meer inzicht in hoe we tot beleid en besluiten komen. Ze geven mee dat we hierbij ook beter moeten luisteren naar de mening van onze inwoners. Voor een beter functionerende organisatie geven de inwoners aan dat er meer moet worden samengewerkt tussen ambtenaren, raad, college én de Oldambtsters,” aldus Sikkema.

Suggesties en ideeën

“De uitkomsten zijn verwerkt in een rapport met suggesties en ideeën. Voor ons is het nu de taak om te kijken hoe en welke aanbevelingen we gaan oppakken en uitvoeren. We gaan niet achterover leunen en afwachten, het echte werk begint nu pas,” zegt Sikkema. “Een groep bestaande uit inwoners, raads- collegeleden en ambtenaren gaat dit samen verder uitwerken. Tijdens een eerste overleg over het vervolg heeft de groep afgesproken direct aan de slag te gaan met een aantal verbeterpunten. Ze gaan aan de hand van de suggesties en ideeën werken aan de zichtbaarheid van de raad, het college en de ambtelijke organisatie, aan communicatie en aan nieuwe manieren van samenwerken. Ze buigen zich verder nog over de vragen: Hoe nu verder? Welke activiteiten kunnen we op korte termijn realiseren? Over welke thema’s moeten we nog meer weten? En met wie moeten we nog in gesprek? We blijven mensen informeren over het vervolg.”