Maatregelen voor het aardbevingsgebied

Er zijn verschillende maatregelen om de getroffenen uit het aardbevingsgebied financieel tegemoet te komen. Hieronder vindt u een opsomming van deze maatregelen:

Waardedalingsregeling

Vanaf 1 januari 2021 kunnen inwoners uit Oldambt een aanvraag indienen voor de Waardedalingsregeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De Waardedalingsregeling vergoedt de financiële schade die is ontstaan doordat een woning minder waard is geworden of minder hard in waarde is gestegen door de gaswinning. In Oldambt gaat het om een vergoeding van 2,7 procent van WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2019 of de verkoopprijs van de woning. De Waardedalingsregeling is bedoeld voor inwoners uit de postcodegebieden 9942 (’t Waar), 9943 (Nieuw Scheemda) en 9944 (Nieuwolda) die tussen 16 augustus 2012 (de dag van de aardbeving bij Huizinge) en 1 januari 2019 eigenaar zijn of zijn geweest van een woning.

De vergoeding die wordt toegekend is eenmalig en volledig. Dat betekent dat u maar één keer een vergoeding kunt krijgen voor de waardedaling van uw woning. Het is echter een misverstand dat u daarna geen schademeldingen meer mag doen. Wie dus een vergoeding aanvraagt voor waardedaling, kan daarna ook nog een vergoeding aanvragen voor materiële of immateriële schade.

Ga naar de website van IMG voor meer informatie over de Waardedalingsregeling

Smartengeldregeling (nog niet gestart)

Met de Smartengeldregeling kan het IMG straks onder bepaalde voorwaarden immateriële schade vergoeden van gedupeerde Groningers. Het gaat daarbij om emotionele schade die is ontstaan door de gaswinningsproblematiek. De Smartengeldregeling start in het eerste kwartaal van 2021.

Ga naar de website van IMG voor meer informatie over de Smartengeldregeling

Koopinstrument

Het Koopinstrument is bedoeld voor woningeigenaren in de kern van het aardbevingsgebied die moeite hebben om hun huis te verkopen. Er zijn jaarlijks twee aanvraagrondes voor het Koopinstrument: een ronde in maart en een ronde in september. Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument geldt een aantal voorwaarden. Het Koopinstrument is namelijk alleen bedoeld voor woningen in de kern van het aardbevingsgebied. In Oldambt gaat het om de postcodes 9942 (’t Waar), 9943 (Nieuw Scheemda) en 9944 (Nieuwolda). 

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over het Koopinstrument

Nieuwbouwregeling

Bent u van plan om uw nieuwbouwwoning aardbevingsbestendig te bouwen? Dan kunt u via de Nieuwbouwregeling financiële ondersteuning aanvragen. De Nieuwbouwregeling wordt sinds 1 juli 2020 niet meer uitgevoerd door de NAM, maar door de Nationaal Coördinator Groningen. 

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over de Nieuwbouwregeling

Waardevermeerderingsregeling

De Waardevermeerderingsregeling is een subsidieregeling voor huiseigenaren met erkende aardbevingsschade die hun woning energiezuinig willen maken. U kunt deze subsidie aanvragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal 4.000 euro. 

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over de Waardevermeerderingsregeling

Energiebesparing aardbevingsbestendig huis

Woningeigenaren met een getekende versterkingsovereenkomst kunnen subsidie aanvragen om hun woning te verduurzamen. De subsidie kan oplopen tot 7.000 euro. 

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over energiebesparing in een aardbevingsbestendig huis

Subsidie voor versterken in eigen beheer

Sinds 1 oktober 2020 is er een nieuwe subsidieregeling voor inwoners van het aardbevingsgebied die de versterking van hun woning of gebouw liever in eigen beheer willen uitvoeren. De subsidie is alleen bedoeld voor eigenaren die een versterkingsadvies van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) hebben ontvangen. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor de voorbereiding en de uitvoering van de versterking. Ook voor tijdelijke huisvesting en de financiering van de afwerking en inrichting van een gebouw kan subsidie worden aangevraagd.

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over de subsidie voor versterken in eigen beheer

Regeling Arbiterprocedure

Woningeigenaren met aardbevingsschade die hun zaak aan de Arbiter Bodembeweging hebben voorgelegd of de Arbiterprocedure hebben doorlopen, kunnen de daarvoor gemaakte kosten terugvragen via provincie Groningen. Het gaat hierbij om kosten voor juridische of bouwkundige ondersteuning tijdens het proces bij de Arbiter of de opvolging ervan door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het maximaal terug te vragen bedrag is 1900 euro.

Ga naar de website van provincie Groningen voor meer informatie over de Regeling Arbiterprocedure

Agroloket

Heeft u een agrarisch bedrijf en heeft u vragen over de versterking van uw (bedrijfs)gebouwen? Dan kunt u terecht bij het Agroloket van NCG. De medewerkers van het Agroloket kunnen met u meedenken, informatie geven en u in contact brengen met andere organisaties die u kunnen helpen of ondersteunen.

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over het Agroloket

Maatregelen voor monumenteigenaren

Bent u eigenaar van een monumentaal of karakteristiek gebouw en op zoek naar een subsidie, (financiële) regeling of ondersteuning en advies bij de instandhouding van uw gebouw? Dan kunt u terecht bij NCG of bij het Erfgoedloket Groningen.

Maatregelen voor ondernemers

Om ondernemers en bedrijven in het aardbevingsgebied te compenseren voor de overlast door aardbevingen zijn verschillende regelingen en subsidies opgesteld. Daarnaast zijn er ook reguliere regelingen die kunnen helpen bij financiële moeilijkheden.