Maatregelen voor het aardbevingsgebied

Er zijn verschillende maatregelen om de getroffenen uit het aardbevingsgebied financieel tegemoet te komen. Hieronder vindt u een opsomming van deze maatregelen:

Waardedalingsregeling

Sinds 1 januari 2021 kunnen inwoners uit Oldambt een aanvraag indienen voor de Waardedalingsregeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De Waardedalingsregeling vergoedt de financiële schade die is ontstaan doordat een woning minder waard is geworden of minder hard in waarde is gestegen door de gaswinning. In Oldambt gaat het om een vergoeding van 2,7 procent van WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2019 of de verkoopprijs van de woning. De Waardedalingsregeling is bedoeld voor inwoners uit de postcodegebieden 9942 (’t Waar), 9943 (Nieuw Scheemda) en 9944 (Nieuwolda) die tussen 16 augustus 2012 (de dag van de aardbeving bij Huizinge) en 1 januari 2019 eigenaar zijn of zijn geweest van een woning.

De vergoeding die wordt toegekend is eenmalig en volledig. Dat betekent dat u maar één keer een vergoeding kunt krijgen voor de waardedaling van uw woning. Het is echter een misverstand dat u daarna geen schademeldingen meer mag doen. Wie dus een vergoeding aanvraagt voor waardedaling, kan daarna ook nog een vergoeding aanvragen voor materiële of immateriële schade.

Ga naar de website van IMG voor meer informatie over de Waardedalingsregeling

Immateriële schade (nog niet gestart)

Immateriële schade is emotionele schade die is ontstaan door de gaswinningsproblematiek. Zo’n vergoeding wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. In de loop van 2021 wordt het mogelijk om een vergoeding voor immateriële schade aan te vragen. IMG start in het tweede kwartaal van 2021 met een kleine groep aanvragers en rolt de regeling daarna verder uit.

Ga naar de website van IMG voor meer informatie over immateriële schade

Koopinstrument

Het Koopinstrument is bedoeld voor woningeigenaren in de kern van het aardbevingsgebied die moeite hebben om hun huis te verkopen. Er zijn jaarlijks twee aanvraagrondes voor het Koopinstrument: een ronde in maart en een ronde in september. Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument geldt een aantal voorwaarden. Het Koopinstrument is namelijk alleen bedoeld voor woningen in de kern van het aardbevingsgebied. In Oldambt gaat het om de postcodes 9942 (’t Waar), 9943 (Nieuw Scheemda) en 9944 (Nieuwolda). 

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over het Koopinstrument

Nieuwbouwregeling

Bent u van plan om uw nieuwbouwwoning aardbevingsbestendig te bouwen? Dan kunt u via de Nieuwbouwregeling financiële ondersteuning aanvragen. De Nieuwbouwregeling wordt sinds 1 juli 2020 niet meer uitgevoerd door de NAM, maar door de Nationaal Coördinator Groningen. 

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over de Nieuwbouwregeling

Waardevermeerderingsregeling

De Waardevermeerderingsregeling is een subsidieregeling voor huiseigenaren met erkende aardbevingsschade die hun woning energiezuinig willen maken. U kunt deze subsidie aanvragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal 4.000 euro. 

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over de Waardevermeerderingsregeling

Energiebesparing aardbevingsbestendig huis

Woningeigenaren met een getekende versterkingsovereenkomst kunnen subsidie aanvragen om hun woning te verduurzamen. De subsidie kan oplopen tot 7.000 euro. 

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over energiebesparing in een aardbevingsbestendig huis

Eigenaar Kiest Bouwer

Met deze regeling kunnen inwoners uit het aardbevingsgebied de versterking van hun woning of gebouw in eigen beheer uitvoeren. De eigenaar is dus opdrachtgever van de aannemer. De kosten voor de noodzakelijke versterking worden betaald door Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De regeling is alleen bedoeld voor eigenaren die een versterkingsadvies hebben ontvangen en geaccepteerd.

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over Eigenaar Kiest Bouwer

Maatregelen voor agrarische bedrijven

Bent u eigenaar van een boerenbedrijf en heeft u vragen over de versterking van uw (bedrijfs)gebouwen? Dan kunt u terecht bij het Agroloket van NCG. Daarnaast wordt er door de provincie Groningen en NCG gewerkt aan een Agroprogramma.

Ga naar de website van NCG voor meer informatie voor agrarische bedrijven

Maatregelen voor monumenteigenaren

Bent u eigenaar van een monumentaal of karakteristiek gebouw en op zoek naar een subsidie, (financiële) regeling of ondersteuning en advies bij de instandhouding van uw gebouw? Dan kunt u terecht bij NCG of bij het Erfgoedloket Groningen.

Maatregelen voor ondernemers

Om ondernemers en bedrijven in het aardbevingsgebied te compenseren voor de overlast door aardbevingen zijn verschillende regelingen en subsidies opgesteld. Daarnaast zijn er ook reguliere regelingen die kunnen helpen bij financiële moeilijkheden.