Maatregelen voor het aardbevingsgebied

Maatregelen die gelden voor Oldambt

Er zijn verschillende aanvullende maatregelen genomen om de getroffenen uit het aardbevingsgebied tegemoet te komen. Hieronder vindt u een opsomming van deze maatregelen die gelden voor Oldambt:

Nieuwbouwregeling

De nieuwbouwregeling biedt technische en financiële ondersteuning om nieuwbouw aardbevingsbestendig te bouwen. Aanvragen kunnen met een online aanvraagformulier worden ingediend bij de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Deze tijdelijke regeling loopt tot 1 juli 2019. Over het verdere vervolg van deze regeling wordt nog nagedacht. Meer informatie over de nieuwbouwregeling vindt u op https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/nieuwbouwregeling

Waardevermeerderingsregeling

De waardevermeerderingsregeling is een subsidieregeling voor huiseigenaren die hun woning energiezuinig willen maken. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De subsidie kan worden aangevraagd voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal 4.000 euro. Meer informatie over deze regeling vindt u op https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/waardevermeerderingsregeling

Energiebesparing aardbevingsbestendig huis

Woningeigenaren met een getekende versterkingsovereenkomst kunnen subsidie aanvragen om hun woning te verduurzamen. De subsidie kan oplopen tot 7.000 euro. Meer informatie over deze regeling staat op https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/subsidie-energiebesparing-aardbevingsbestendig-huis

NAM Bedrijvenloket

Ondernemers die te maken hebben met schade aan hun bedrijfspand, kunnen deze schade melden bij het bedrijvenloket van de NAM. Het schadeprotocol vergoed kosten die direct samenhangen met schade veroorzaakt door aardbevingen en het herstel ervan, zoals de tijdelijke sluiting van een winkel in verband met herstelwerkzaamheden. Meer informatie over het bedrijvenloket vindt u op https://www.nam.nl/veiligheid-milieu-en-schade/schade-en-overlast/schadeherstel-aan-bedrijfspanden.html

Bedrijvenadviespunt Bodembeweging

Ondernemers die vragen hebben over inspecties, versterken, subsidies, regelingen en werkgelegenheid kunnen hiervoor terecht bij het Bedrijvenadviespunt Bodembeweging van de Nationaal Coördinator Groningen. De ondernemersadviseur helpt met informatie, advies en suggesties voor het aanpakken van problemen. Zo nodig verwijst hij ondernemers door of brengt hen in contact met relevante organisaties. Kijk voor meer informatie en de contactgegevens van de ondernemersadviseur op https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/bedrijven-adviespunt-bodembeweging

Regeling bijzondere situaties

Soms is er sprake van een bijzondere situatie, waar extra problemen spelen die door de bestaande compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost. Hiervoor is de commissie bijzondere situaties in het leven geroepen. Een vangnet voor de meest schrijnende gevallen. Op voordracht van de burgemeester kunnen schrijnende gevallen door de commissie in behandeling worden genomen. Meer informatie over deze regeling vindt u op https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/regeling-bijzondere-situaties

Vergoeding voor overlast lang wachten

Schademelders krijgen 350 euro extra overlastvergoeding als ze meer dan een jaar moeten wachten op een besluit van de TCMG. De voorwaarde voor het ontvangen van deze vergoeding is dat er sprake moet zijn van toegekende mijnbouwschade. Lees meer over dit onderwerp op https://schadedoormijnbouw.nl/nieuws/vergoeding-voor-overlast-lang-wachten

Bijkomende kosten bij schade

Heeft u een schademelding ingediend bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG)? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor bijkomende kosten. Bijvoorbeeld als u tijdens de opname van de schade thuis moest blijven en niet kon werken. Of als u huis na het herstel moest worden schoongemaakt. U kunt deze vergoeding aanvragen via een formulier op https://schadedoormijnbouw.nl/schade-melden/bijkomende-kosten

Erfgoedloket Groningen

Speciaal voor bewoners en eigenaren van monumentale panden in het aardbevingsgebied is het Erfgoedloket Groningen opgericht. Dit informatie- en steunpunt geeft advies en ondersteuning in het ingewikkelde traject van schadeherstel en versterking. Het Erfgoedloket helpt met de beantwoording van vragen over bijvoorbeeld regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming en/of financieringen. Ook eigenaren en bewoners van karakteristieke en beeldbepalende panden kunnen zich bij het Erfgoedloket melden. Meer informatie vindt u op http://www.erfgoedloketgroningen.nl

Stut en Steun

Stut en Steun is er voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten in Groningen. Ze bieden onafhankelijk en gratis advies en ondersteuning aan alle mensen in het proces rondom de afhandeling van aardbevingsschade. Stut en Steun probeert antwoorden te geven op grote en kleine vragen die met aardbevingsschade, bouwkundig versterken en de diverse regelingen te maken hebben. Lees meer over Stut en Steun via https://www.stutensteun.nl

Subsidieregelingen onderhoud rijksmonumenten

Het Rijk, provincie Groningen en Nationaal Coördinator Groningen investeren samen 6,7 miljoen euro in twee subsidieregelingen voor monumenten. Met deze regelingen kunnen eigenaren van Rijksmonumenten in het aardbevingsgebied hun monument in extra goede staat brengen. Meer informatie over deze regelingen vindt u op de website van nationaalcoordinatorgroningen

Maatregelen die nog niet gelden voor Oldambt

Onderstaande regelingen bestaan al wel, maar gelden nog niet voor Oldambt. Voor deze regelingen is afgesproken dat zowel de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) als de gemeente – ieder via de voor hun beschikbare wegen – er voor zullen pleiten dat ook deze regelingen beschikbaar worden voor Oldambt:

MKB-compensatieregeling

Deze regeling is bedoeld voor ondernemers die door de versterking van hun bedrijfspand te maken krijgen met verbouwingen en daardoor tijdelijk minder inkomsten of extra kosten hebben. De MKB-compensatieregeling is in het leven geroepen om dit mogelijke verlies aan inkomsten en extra kosten te vergoeden. Meer informatie over deze regeling vindt u op https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/pilot-mkb-compensatieregeling

Waarderegeling

Met de waarderegeling kunnen inwoners die hun woning hebben verkocht tegen een verkoopprijs die aantoonbaar lager is als gevolg van het risico op aardbevingen, een compensatie aanvragen bij de NAM. Meer informatie over deze regeling vindt u op https://www.nam.nl/nam-en-de-samenleving/groningen-gasveld-specifieke-regelingen/waarderegeling-compensatie-bij-verkoop.html

Koopinstrument

Met het Koopinstrument kan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) huizen in het aardbevingsgebied opkopen. Het Koopinstrument is bedoeld voor woningeigenaren die hun woning langer dan een jaar te koop hebben staan. Meer informatie over het Koopinstrument vindt u op https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/onderwerpen/koopinstrument

Compensatie waardedaling

Huiseigenaren kunnen naar verwachting vanaf 2020 een vergoeding krijgen voor de waardedaling van hun woning. De hoogte van de vergoeding wordt per postcodegebied vastgesteld. Het advies over deze nieuwe regeling is door minister Wiebes naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat de compensatie waardedaling ingaat zodra het nieuwe Instituut Mijnbouwschade Groningen van start is gegaan. De nieuwe regeling moet de waarderegeling, die hierboven staan beschreven, vervangen. Meer informatie over deze nieuwe regeling staat op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/24/nieuwe-regeling-voor-compensatie-waardedaling-huizen-in-aardbevingsgebied