Maatregelen voor het aardbevingsgebied

Er zijn verschillende maatregelen om de getroffenen uit het aardbevingsgebied financieel tegemoet te komen. Hieronder vindt u een opsomming van deze maatregelen:

Subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen
(17.000 – 30.000 euro)

Op 6 november 2020 hebben de aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en de Rijksoverheid extra afspraken gemaakt over de versterkingsoperatie. Reden voor die afspraken is het stoppen van de gaswinning uit het Groningenveld in 2022. Experts verwachten dat daardoor de kans op zware aardbevingen minder wordt. En dat huizen daarom minder zwaar of misschien wel helemaal niet meer versterkt hoeven te worden. Omdat veel inwoners uit het aardbevingsgebied lange tijd in onzekerheid hebben gezeten en daardoor investeringen en onderhoud aan hun huis misschien wel hebben uitgesteld, zijn er verschillende subsidieregelingen in het leven geroepen. Die subsidieregelingen zijn bedoeld om huizen in het aardbevingsgebied te verduurzamen en te verbeteren.

Voor wie?

In Oldambt gelden de onderstaande subsidieregelingen voor inwoners uit de versterkingsdorpen Nieuwolda, Nieuw Scheemda, ’t Waar, Midwolda, Oostwold en Scheemda.

Koopwoningen binnen het versterkingsprogramma

Er zijn drie soorten subsidies voor woningeigenaren die in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten:

  • Eigenaren die een versterkingsadvies voor hun woning hebben gekregen, hebben twee keuzes. Ze kunnen ervoor kiezen om dat versterkingsadvies uit te laten voeren of om hun woning te laten beoordelen volgens de nieuwste inzichten. Kiezen ze voor die laatste optie, dan komen ze in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 30.000 euro. Die vergoeding bestaat uit een subsidie van 17.000 euro voor het verbeteren en verduurzamen van de woning en een bedrag van 13.000 euro om naar eigen inzicht te besteden. Deze subsidie is sinds 1 juni 2021 aan te vragen bij SNN, onder de voorwaarde dat NCG een herbeoordelingsbesluit heeft afgegeven.
  • Eigenaren die door de gemeente zijn geselecteerd voor maatwerk, komen ook in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 30.000 euro. Die vergoeding bestaat uit een subsidie van 17.000 euro voor het verbeteren en verduurzamen van de woning en een bedrag van 13.000 euro om naar eigen inzicht te besteden. Naar verwachting is deze subsidie vanaf het najaar van 2021 aan te vragen bij SNN.
  • Eigenaren die nog geen versterkingsadvies hebben gekregen, komen in aanmerking voor een subsidie van 17.000 euro voor het verbeteren en verduurzamen van de woning. Hun woning wordt beoordeeld volgens de nieuwste inzichten. Deze subsidie is sinds 1 juni 2021 aan te vragen bij SNN.

Koopwoningen buiten het versterkingsprogramma

Woningeigenaren die niet in het versterkingsprogramma van NCG zitten, komen in aanmerking voor een subsidie van 10.000 euro voor het verbeteren en verduurzamen van hun woning. De eerste subsidieronde is inmiddels afgelopen. De tweede ronde start begin januari 2022. De subsidie kan aangevraagd worden bij SNN.

Huurders

Huurders van woningcorporaties ontvangen een vrij besteedbaar bedrag van 750 euro. Inwoners die particulier een woning huren, kunnen het best contact zoeken met de eigenaar van de woning om afspraken te maken over het aanvragen en besteden van de subsidies.

Subsidie Verduurzaming Groningen (7.000 euro)

Woningeigenaren met een getekende versterkingsovereenkomst op basis van verouderde inzichten kunnen subsidie aanvragen om hun woning te verduurzamen. De subsidie kan oplopen tot 7.000 euro. 

Ga naar de website van SNN voor meer informatie over de subsidie Verduurzaming Groningen

Subsidie Waardevermeerdering (4.000 euro)

Dit is een subsidieregeling voor huiseigenaren met erkende aardbevingsschade die hun woning energiezuinig willen maken. U kunt deze subsidie aanvragen voor verschillende energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. Per adres kan de subsidie oplopen tot maximaal 4.000 euro. 

Ga naar de website van SNN voor meer informatie over de Subsidie Waardevermeerdering

Koopinstrument

Het Koopinstrument is bedoeld voor woningeigenaren in de kern van het aardbevingsgebied die moeite hebben om hun huis te verkopen. Er zijn jaarlijks twee aanvraagrondes voor het Koopinstrument: een ronde in maart en een ronde in september. Om in aanmerking te komen voor het Koopinstrument geldt een aantal voorwaarden. Het Koopinstrument is namelijk alleen bedoeld voor woningen in de kern van het aardbevingsgebied. In Oldambt gaat het om de postcodes 9942 (’t Waar), 9943 (Nieuw Scheemda) en 9944 (Nieuwolda). 

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over het Koopinstrument

Nieuwbouwregeling

Bent u van plan om uw nieuwbouwwoning aardbevingsbestendig te bouwen? Dan kunt u via de Nieuwbouwregeling financiële ondersteuning aanvragen. De Nieuwbouwregeling wordt sinds 1 juli 2020 niet meer uitgevoerd door de NAM, maar door Nationaal Coördinator Groningen. 

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over de Nieuwbouwregeling

Eigenaar Kiest Bouwer

Met deze regeling kunnen inwoners uit het aardbevingsgebied de versterking van hun woning of gebouw in eigen beheer uitvoeren. De eigenaar is dus opdrachtgever van de aannemer. De kosten voor de noodzakelijke versterking worden betaald door Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De regeling is alleen bedoeld voor eigenaren die een versterkingsadvies hebben ontvangen en geaccepteerd.

Ga naar de website van NCG voor meer informatie over Eigenaar Kiest Bouwer

Waardedalingsregeling

Sinds 1 januari 2021 kunnen inwoners uit Oldambt een aanvraag indienen voor de Waardedalingsregeling bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). De Waardedalingsregeling vergoedt de financiële schade die is ontstaan doordat een woning minder waard is geworden of minder hard in waarde is gestegen door de gaswinning. In Oldambt gaat het om een vergoeding van 2,7 procent van WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2019 of de verkoopprijs van de woning. De Waardedalingsregeling is bedoeld voor inwoners uit de postcodegebieden 9942 (’t Waar), 9943 (Nieuw Scheemda) en 9944 (Nieuwolda) die tussen 16 augustus 2012 (de dag van de aardbeving bij Huizinge) en 1 januari 2019 eigenaar zijn of zijn geweest van een woning.

De vergoeding die wordt toegekend is eenmalig en volledig. Dat betekent dat u maar één keer een vergoeding kunt krijgen voor de waardedaling van uw woning. Het is echter een misverstand dat u daarna geen schademeldingen meer mag doen. Wie dus een vergoeding aanvraagt voor waardedaling, kan daarna ook nog een vergoeding aanvragen voor materiële of immateriële schade.

Ga naar de website van IMG voor meer informatie over de Waardedalingsregeling

Immateriële schade (start half november 2021)

Immateriële schade is emotionele schade. Een vergoeding voor deze vorm van schade wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. Het doel van de vergoeding is om verzachting en erkenning te bieden voor het aangedane leed. De schadevergoeding voor volwassenen is 1.500 euro als het gaat om persoonsaantasting, 3.000 euro als het gaat om ernstige persoonsaantasting en 5.000 euro als het gaat om bijzonder ernstige persoonsaantasting. De hoogte van het bedrag is dus afhankelijk van de ernst van de situatie. Voor minderjarigen wordt het schadebedrag afgeleid van de beoordeling van de ouders.

De regeling is gebaseerd op:

  • De omvang van de eventuele fysieke mijnbouwschade aan de woning
  • De omstandigheden waardoor een bewoner zich onveilig kan hebben gevoeld in de woning
  • De locatie van de woning
  • De afhandelingsduur van eventuele schademelding(en)

Daarnaast kunnen de aanvragers van de vergoeding door middel van een vragenlijst aangeven wat de persoonlijke gevolgen zijn van het aangedane leed. Het invullen van de vragenlijst is niet verplicht. Op basis van de hierboven genoemde vier punten en de eventuele antwoorden op de vragen uit de vragenlijst, beslist het IMG de hoogte van de vergoeding.

Het IMG heeft afgelopen zomer de nieuwe regeling voor immateriële schade getest bij honderd huishoudens. Met de resultaten uit de test wordt de regeling aangepast. Het is de bedoeling dat de aangepaste regeling vanaf half november wordt opengesteld..

Ga naar de website van IMG voor meer informatie over immateriële schade

Maatregelen voor agrarische bedrijven

Bent u eigenaar van een boerenbedrijf en heeft u vragen over de versterking van uw (bedrijfs)gebouwen? Dan kunt u terecht bij het Agroloket van NCG. Daarnaast wordt er door de provincie Groningen en NCG gewerkt aan een Agroprogramma.

Ga naar de website van NCG voor meer informatie voor agrarische bedrijven

Maatregelen voor monumenteigenaren

Bent u eigenaar van een monumentaal of karakteristiek gebouw en op zoek naar een subsidie, (financiële) regeling of ondersteuning en advies bij de instandhouding van uw gebouw? Dan kunt u terecht bij NCG of bij het Erfgoedloket Groningen.

Maatregelen voor ondernemers

Om ondernemers en bedrijven in het aardbevingsgebied te compenseren voor de overlast door aardbevingen zijn verschillende regelingen en subsidies opgesteld. Daarnaast zijn er ook reguliere regelingen die kunnen helpen bij financiële moeilijkheden.