Machtigen van een andere kiezer

Kunt u op donderdag 23 mei 2019 niet zelf uw stem uitbrengen? Machtig dan een andere kiezer.

Een kiezer uit de gemeente Oldambt machtigen

Volmacht op stempas

  • Vul het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas in.
  • Geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.
  • Uw paspoort, ID-kaart of rijbewijs moet minimaal geldig zijn tot 24 mei 2014.

Schriftelijke volmacht aanvragen

Gebruik onderstaand aanvraagformulier dat door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 in bezit zijn van de gemeente. Post- en e-mailadres staan vermeld in het formulier.

Europese Parlementsverkiezing machtiging (deze link opent een pdf-bestand)

Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen (kopie) legitimatiebewijs mee te nemen van de volmachtgever.

Een kiezer uit een andere gemeente machtigen

  • Voor de verkiezing voor de Europese Parlementsverkiezingen geldt dat degene die voor u stemt in Nederland moet wonen.

Gebruik onderstaand aanvraagformulier dat door uzelf én de gemachtigde moet worden ondertekend. Dit schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 in bezit zijn van de gemeente Oldambt.

Europese Parlementsverkiezing machtiging (deze link opent een pdf-bestand)

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Let op!

Het initiatief om iemand voor u te laten stemmen moet van uzelf uitgaan. Een ander mag u niet vragen of hij voor u mag stemmen, dat is verboden. Ook is het verboden te betalen voor uw stem, of u op een andere manier te verplichten om uw stem door een ander te laten uitbrengen. U bent dan ook zelf strafbaar.

Heeft u eenmaal iemand aangewezen om voor u te stemmen kunt u dit niet meer ongedaan maken.

U kunt dan niet meer zelf stemmen.