Veelgestelde vragen over afval inzamelen in 2018

Hoewel u hier veel informatie vindt over afval inzamelen in 2018, willen wij u wijzen op de handige afvalapp die u kunt downloaden. En op onze startpagina over afval vindt u onder andere de afvalkalender.

Algemeen

Wanneer wordt mijn afval in 2018 opgehaald?

In 2018 wordt uw afval als volgt opgehaald:

 • GFT iedere twee weken
 • PMD iedere drie weken
 • Retourstoffen iedere drie weken
 • Restafval iedere vier weken
 • Papier iedere vijf weken

De inzameldagen voor 2018 staan op de nieuwe afvalkalender, die u in de laatste weken van december 2017 per post ontvangt. Daarnaast kunt u de inzameldagen raadplegen via de app AfvalWijzer van AddComm Direct en via de website van gemeente Oldambt.

Ook de retourstoffenroute van Synergon wijzigt. Retourstoffen worden in 2018 namelijk niet meer op dezelfde dag ingezameld als het plastic. Wanneer de retourstoffen op uw adres worden ingezameld, kunt u vinden op de afvalkalender, via de app of via onze website.

Verandert het tarief voor de afvalstoffenheffing?

 Nee, het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2018 blijft gelijk.

Plastic, metaal en drankenkartons (PMD)

Komt er een container voor plastic afval?

Ja, vanaf januari 2018 worden Plastic, Metaal en Drankenkartons met een container ingezameld in plaats van met losse plastic zakken. Alle huishoudens die over een grijze container beschikken, ontvangen hiervoor in december 2017 een nieuwe PMD-container.

Wat mag er in de PMD-container?

PMD staat voor Plastic, Metaal en Drankenkartons. De volgende afvalstoffen mogen in de container:

 • Plastic verpakkingen zoals plastic flessen, flacons, folies en zakken.
 • Metalen verpakkingen zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels.
 • Drankenkartons zoals pakken van sappen en zuivel.

Op het deksel van de nieuwe container vindt u een informatiesticker waarop staat wat er allemaal in de container mag. Daarnaast ontvangt u een afvalwijzer met meer informatie over het scheiden van afval.

Waarom worden plastic, metaal en drankenkartons ingezameld in één container?

Deze verpakkingsmaterialen zijn eenvoudig van elkaar te scheiden en geschikt te maken voor hergebruik. In Nederland, maar ook in Duitsland, zijn hiervoor inmiddels meerdere fabrieken. Van blik wordt uiteraard nieuw metaal gemaakt. Drankenkartons worden in een speciale fabriek verwerkt, waarbij het papier en de aluminium of plastic laag van elkaar worden gescheiden, zodat er van het papier bijvoorbeeld toiletpapier gemaakt kan worden. Drankenkartons (melk- en sappakken) mogen niet bij het oud papier omdat in het proces, waarbij van oud papier weer nieuw papier wordt gemaakt, de beschermlaag van plastic of aluminium niet wordt verwijderd. Dit leidt tot een slechte kwaliteit nieuw papier. Het plastic wordt gescheiden in verschillende soorten plastic waarna er weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden: van shampoofles naar shampoofles.

Wat mag er niet in de PMD-container?

U mag geen verpakkingen met inhoud, piepschuim, chipszakken en doordrukstrips (van bijvoorbeeld pillen of kauwgom) in de PMD-container gooien. Ook producten en gebruiksvoorwerpen van (hard) plastic, zoals tuinstoelen, speelgoed, landbouwplastic en zwembaden horen niet thuis in de PMD-container.

Is de gescheiden inzameling van plastic afval wel zinvol?

In de afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de gescheiden inzameling van plastic afval. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat nascheiding, waarbij plastic door machines tussen het restafval vandaan wordt gehaald, effectiever is dan bronscheiding. Brongescheiden plastic is echter minder vervuild dan nagescheiden plastic, waardoor het beter te verwerken is. De meningen over bronscheiding en nascheiding zijn dus verdeeld.

 

Gemeente Oldambt is in 2015 gestart met de gescheiden inzameling van plastic en drankenkartons. Het is logisch dat we hier even aan moeten wennen, want met nog een nieuwe afvalstroom erbij moeten we beter nadenken over welk afval waar hoort. Papier, glas en GFT worden al jaren gescheiden ingezameld en verwerkt met bewezen technieken. De recycling van plastic is relatief nieuw en daardoor nog volop in ontwikkeling. Op dit moment heeft gemeente Oldambt contracten met afvalverwerkers die brongescheiden afval verwerken. Dit betekent dat we de komende jaren gebonden zijn aan het thuis scheiden van ons plastic afval. We houden de ontwikkelingen op het gebied van het nascheiden van afval echter goed in de gaten. Nascheidingsinstallaties worden namelijk steeds beter en kunnen ook voor onze gemeente in de toekomst een goede oplossing bieden.

 

Het gescheiden inzamelen van plastic afval in Oldambt gaat al heel goed, want van de in onze gemeente ingezamelde plastics wordt 80 procent zonder problemen gebruikt voor het maken van nieuwe producten. Voor de resterende 20 procent werken we hard aan een oplossing, maar we kunnen uw hulp ook goed gebruiken. Het is belangrijk dat u uw afval goed scheidt, zodat wij het beter kunnen verwerken.

Is de PMD-container verplicht?

U krijgt de container voor PMD-afval in ieder geval drie maanden. De ervaring in andere gemeenten leert namelijk dat 95 tot 98 procent van de mensen de container zo handig vindt, dat ze hem daarna willen houden. In Westerlee hebben we een proef gedaan met deze nieuwe container voor PMD en daaruit kwam naar voren dat nagenoeg 100 procent van de gebruikers tevreden is over het gebruik ervan.

Als u de PMD-container na 1 april 2018 toch niet meer wilt gebruiken, dan kunt u dit doorgeven aan het Milieu Informatie Centrum via 0800 02 30 336 of www.miconline.nl. De gemeente neemt uw container dan weer terug.

Moet ik betalen voor het gebruik van de PMD-container?

Nee, aan het gebruik van de PMD-container zijn geen kosten verbonden.

Hoe groot is de container en hoe ziet hij eruit?

De PMD-container heeft een inhoud van 240 liter (gelijk aan de grote grijze en groene container). De romp is grijs/antraciet en het deksel is oranje.

Waarom is er gekozen voor een container van 240 liter?

De ervaring leert dat het grootste deel van huishoudelijk afval bestaat uit PMD. Omdat uw PMD-afval eens per drie weken wordt opgehaald, is een container met een inhoud van 240 liter de meest geschikte optie.

Wanneer begint de inzameling met de PMD-containers?

Vanaf 1 januari 2018 start de inzameling met de nieuwe containers. De ophaaldagen worden kenbaar gemaakt via de nieuwe afvalkalender en via de app AfvalWijzer. Tot die tijd worden de zakken voor plastic en drankenkartons nog ingezameld.

Wanneer ontvang ik de nieuwe container voor PMD?

U ontvangt uw nieuwe container in de eerste drie weken van december. Voor die tijd ontvangt u een brief met informatie over de levering van de container.

Waar wordt de nieuwe container voor PMD afgeleverd?

De nieuwe container wordt zo dicht mogelijk bij uw voordeur/woning afgeleverd.

Moet ik thuisblijven voor het in ontvangst nemen van de container?

Nee, u hoeft hier niet speciaal voor thuis te blijven. De nieuwe container wordt aan de straatkant van uw woning geplaatst. U kunt uw container herkennen aan de adressticker met barcode op de zijkant.

Ik ben in de periode dat de PMD-container wordt afgeleverd op vakantie. Wat nu?

U kunt het best iemand in uw omgeving vragen om uw container achter uw huis te plaatsen, zodat het niet opvalt dat u niet thuis bent.

Hoe weet ik of de container die buiten staat mijn container is?

U kunt uw container herkennen aan de unieke adressticker die op de zijkant is geplakt.

Het adres/huisnummer op de sticker aan de zijkant van mijn nieuwe container klopt niet. Wat nu?

Controleer eerst of uw nieuwe container niet per ongeluk bij de buren is terechtgekomen. Als dit niet het geval is, kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur contact opnemen met de klantenservice van Synergon via (0597) 72 97 29. U kunt ook een e-mail sturen naar afvallijn@synergonsw.nl.

Iedereen in de straat heeft de nieuwe container al ontvangen, maar ik nog niet. Wat moet ik doen?

U kunt hiervoor contact opnemen met de klantenservice van Synergon. Zij zijn op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur bereikbaar via (0597) 72 97 29. U kunt ook een e-mail sturen naar afvallijn@synergonsw.nl.

Als er iets stuk is aan mijn nieuwe container, wat moet ik dan doen?

Als uw nieuwe container stuk is, kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met het Milieu Informatie Centrum via 0800 02 30 336 of www.miconline.nl.

Mag ik stickers plakken op de containers?

U mag uw container van een kenmerk voorzien zodat u uw eigen container kunt herkennen. De container mag hierdoor uiteraard niet beschadigen.

Vanaf wanneer kan ik de nieuwe container gebruiken?

Zodra u de container heeft ontvangen, kunt u deze in gebruik nemen. Houdt er echter wel rekening mee dat u de nieuwe container pas vanaf 1 januari 2018 aan de weg kunt zetten. Tot die tijd worden de zakken voor plastic en drankenkartons nog ingezameld.

Waar moet ik mijn nieuwe container plaatsen voor lediging?

U biedt de nieuwe container op dezelfde plaats aan als de containers voor het rest- en GFT-afval.

Kan ik in 2018 nog wel speciale zakken bestellen voor plastic afval?

Nee, dit kan alleen als er op uw adres geen PMD-container wordt geleverd, bijvoorbeeld als u in een hoogbouwwoning woont.

Mag ik grijze vuilniszakken gebruiken voor de PMD-container?

Nee, het gebruiken van niet-doorzichtige grijze vuilniszakken voor PMD is niet toegestaan. De verwerkingslocatie kan namelijk niet zien wat er in deze afvalzakken zit en zal het afval afkeuren en als restafval behandelen.

Welke afvalzakken mag ik wel gebruiken voor de PMD-container?

PMD kan het best zonder zak in de container, maar u kunt eventueel dunne doorzichtige afvalzakken gebruiken die vergelijkbaar zijn met de zakken die we nu nog gebruiken om plastic en drankenkartons in te verzamelen.

Mijn container is vol. Kan ik mijn resterende PMD-afval in zakken naast de container aanbieden?

Nee, dit is niet toegestaan. Wellicht kunt u vragen of u uw afval bij iemand anders in de container mag doen. U kunt uw PMD-afval ook kwijt in de ondergrondse containers bij de supermarkten in Winschoten en Scheemda. Is een volle PMD-container een structureel probleem? Dan kunt u vanaf 1 april 2018 een tweede container aanvragen bij het Milieu Informatie Centrum via 0800 02 30 336 of www.miconline.nl.

Kan ik mijn PMD-afval ook wegbrengen?

Ja, u kunt uw PMD-afval wegbrengen naar de ondergrondse containers bij de supermarkten in onze gemeente.

Hoe moeten mensen die in een hoogbouwwoning wonen hun PMD-afval aanbieden?

Voor hoogbouwlocaties, voornamelijk in Winschoten, is de PMD-container geen oplossing in verband met ruimtegebrek. Voor deze bewoners geldt dat zij nog gewoon speciale inzamelzakken kunnen bestellen en deze kunnen wegbrengen naar ondergrondse PMD-containers. Deze containers worden naast de glas- en textielcontainers geplaatst op de volgende plaatsen:

 • in Winschoten Zuid bij de Spar
 • in Winschoten Noord bij de Plus
 • op het parkeerterrein Liefkenshoek
 • bij de Jumbo/Aldi aan de Heemskerkstraat
 • in de bomenbuurt aan de Prunuslaan
 • op het Vredenhovenplein in Scheemda

Voor een aantal hoogbouwlocaties geldt dat ze zo ver van een verzamelcontainer voor PMD-afval zijn verwijderd, dat hier nog volgens het oude systeem met plastic zakken wordt gewerkt. De bewoners van deze hoogbouwlocaties worden hier per brief over geïnformeerd.

Ik heb een extra PMD-container nodig. Waar kan ik die aanvragen?

U kunt vanaf 1 april 2018 een tweede PMD-container aanvragen bij het Milieu Informatie Centrum via 0800 02 30 336 of www.miconline.nl. De kosten voor een extra PMD-container bedragen 30 euro per jaar.

Waarom zijn de nieuwe PMD-containers voorzien van een chip?

De containers worden voorzien van een chip met als doel om ze te herkennen. De chip registreert geen informatie.

Kan ik ook een grotere of kleinere PMD-container krijgen?

Nee, er is maar één maat container beschikbaar.

Wat moet ik doen als mijn container beschadigd of kapot is?

Als uw container beschadigd of kapot is, kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur contact opnemen met het Milieu Informatie Centrum via 0800 02 30 336 of www.miconline.nl.

Retourstoffen

Wat zijn retourstoffen?

Retourstoffen zijn kleding, kleine elektrische en elektronische apparaten, frituurvet en -olie, boeken, speelgoed, metalen (geen blik/verpakkingen) en harde kunststoffen (zoals emmers en tuinmeubelen).

Hoe moet ik retourstoffen aanbieden?

Retourstoffen kunt u gebundeld of in een doos, emmer of tas aanbieden aan de straat. Dit pakketje mag niet zwaarder zijn dan 8 kilo en qua afmetingen passen in uw restafvalcontainer. Biedt kleding, boeken en speelgoed zodanig aan dat het niet nat kan worden als het regent. Frituurvet en -olie graag in de oorspronkelijke verpakking aanbieden.

Restafval

Mijn grijze container wordt straks nog maar eens per vier weken geleegd. Dit is voor mij onvoldoende. Wat kan ik hieraan doen?

Gezien het lage aanbod van de restafvalcontainer (in 2016 werd een grote container van 240 liter gemiddeld 8,9 keer per jaar aangeboden) en de positieve ervaringen van andere gemeenten, hebben we besloten om de frequentie van de restafvalcontainer te verlagen van eens per twee weken naar eens per vier weken. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u aan afvalscheiding doet. Past uw restafval toch niet in de container als deze eens per vier weken wordt geleegd? Dan kunt u tegen betaling een tweede grijze container aanvragen.

Papier

Waarom wordt papier niet meer maandelijks ingezameld?

Het maandelijks inzamelen van papier is qua planning niet handig, omdat er soms vier en soms vijf weken tussen twee inzamelrondes zitten. Het vijfwekelijks inzamelen van papier betekent dat er minder vrijwilligers nodig zijn, de inzamelkosten lager zijn en we minder CO2 uitstoten.