Start- of gereedmelding bouw

U bent verplicht om de start van de bouw te melden en om te melden wanneer de bouw gereed is. U kunt hiervoor het formulier start- en gereedmelding bouw gebruiken.

Bouwwerk uitzetten?

Wilt u een afspraak maken om een bouwwerk uit te zetten dan kunt u contact opnemen met het team Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) via het algemene nummer (0597) 48 20 00.

Start- en gereedmelding

De aanvang van de werkzaamheden moet tenminste één week voor de start van deze werkzaamheden worden meegedeeld. Van het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk, of een gedeelte daarvan, moet na de voltooiing kennis worden gegeven.

Statiegeldregeling

In de gemeente Oldambt geldt een zogenaamde statiegeldregeling. Dit houdt in dat u, onder voorwaarden, recht heeft op een teruggaaf van € 100,00 van de door u betaalde legeskosten voor een aan u verleende omgevingsvergunning met de activiteit „bouwen van een bouwwerk‟. De teruggaaf wordt aan u uitgekeerd als u zowel minimaal vijf werkdagen voorafgaand aan de start, als ook binnen maximaal vijf werkdagen na de voltooiing van uw bouwproject, op de juiste wijze een melding hiervan aan de gemeente doet. NB: Bij achteraf aangevraagde vergunningen is dus nooit teruggave mogelijk.