Meldpunt discriminatie

Het Discriminatie Meldpunt Groningen is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminerende uitingen, gedragingen of regelgeving. Alle inwoners van de provincie Groningen kunnen hier terecht.

Discriminatie is het anders behandelen van mensen op basis van kenmerken die er helemaal niet toe doen. Deze kenmerken kunnen zijn ras, huidskleur, herkomst of nationaliteit, religie of levensovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap.

Bij het Discriminatie Meldpunt Groningen kunt u terecht voor individuele klachten, informatie, advies en voorlichting. Er werken mensen die naar u luisteren en u kunnen helpen. Zij zoeken met u naar een oplossing.

Website van Discriminatie Meldpunt Groningenexterne-link-icoon.