Meldpunt Veiligheid en Zorg voor melden overlast of zorgen

Maakt u zich zorgen over een buurtbewoner of ervaart u overlast in uw omgeving? Dan kunt u een melding doen bij het Meldpunt Veiligheid en Zorg. Dit is de nieuwe naam voor het Meldpunt Zorg en Overlast van de gemeente.

De naamswijziging heeft te maken met de nieuwe persoonsgerichte aanpak, die ook regionaal zo is ingestoken. De nieuwe aanpak moet bijdragen aan het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Nieuw is de nauwere samenwerking tussen veiligheid en zorg. Daarom veranderde het Veiligheidshuis Groningen per 29 mei 2019 al van naam in Actiecentrum Veiligheid en Zorg. (www.actiecentrumveiligheidenzorg.nl) Wij volgen die beweging nu met ons Meldpunt Veiligheid en Zorg.

Waar kunt u melding van doen bij het Meldpunt Veiligheid en Zorg?

U kunt melding doen van:

  • Overlast van jeugd(groepen)
  • Alcohol- en drugsgebruik door jongeren en daaraan gerelateerde criminaliteit
  • Vermoedens van hennepkwekerijen en/of drugspanden en daaraan gerelateerde overlast
  • Geweldsbedreigingen en intimidatie
  • Buurtbewoners die verward overkomen
  • Buurtbewoners die zorg nodig hebben, maar dit niet krijgen
  • Vereenzaming of verwaarlozing van buurtbewoners
  • Signalen van afwijkend gedrag
  • Overlast door lawaai, stank vervuiling of agressie, veroorzaakt door mensen in de buurt

Wij kijken met onze persoonsgerichte aanpak niet alleen naar wat er nodig is voor de persoon of het gezin in kwestie, maar ook hoe we de omgeving kunnen ondersteunen.

Over het meldpunt Veiligheid en Zorg

Het Meldpunt Veiligheid en Zorg maakt onderdeel uit van de veiligheidsstructuur binnen de gemeente. Vanuit dit punt coördineren we, samen met onze ketenpartners, verschillende aanpakken op het snijvlak van veiligheid en zorg. Het meldpunt zorgt ervoor dat de juiste professional of instantie aan de slag gaat met de melding. We werken onder andere samen met de politie, woningcorporaties, Actiecentrum Veiligheid en Zorg Groningen, Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Geestelijke Gezondheids Zorg, maatschappelijke en sociale dienstverlening en verslavingszorg.

Contact met het Meldpunt Veiligheid en Zorg

U kunt online een melding doen via het Meldpunt Veiligheid en Zorg.

Ook kunt u een melding doen door te mailen naar meldpuntveiligheidenzorg@gemeente-oldambt.nl.

En natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken via tel. (0597) 48 20 00.

Ervaart u overlast van uw buren?

Wat kun je doen als je last hebt van de buren? Bij overlast is niet voor iedereen direct duidelijk wat je zelf moet of kunt doen. De gemeente heeft bij burenoverlast vaak nauwelijks een rol omdat het een privaatrechtelijk geschil betreft. U bent zelf aan zet om uw probleem op te lossen.

Overlast wordt ingedeeld in drie categorieën, lichte, gemiddelde en zware overlast. Lichte overlastproblemen kunnen vaak door de buren onderling, de woningcorporatie of buurtagent worden opgelost.

Bij gemiddelde overlast kan de gemeente –indien van toepassing- bemiddelen door inzet van buurtbemiddeling. In geval van zware overlast kan de burgemeester gebruik maken van de bevoegdheden die hem of haar toekomt op grond de Wet aanpak woonoverlast. Echter, voordat deze bevoegdheden ingezet kunnen worden zal er gekeken moeten of door handhaving, bemiddeling of hulpverlening de overlast kan worden aangepakt. Indien alle voorliggende mogelijkheden zijn benut en er geen einde komt aan de overlast zal worden bekeken of de casus in aanmerking kan komen voor de toepassing Wet aanpak woonoverlast.

Wat kunt u zelf doen

Via de website www.overlastadvies.nl kunt u gratis juridisch advies krijgen wanneer u overlast ervaart door buurtbewoners. De website is bedacht door Prof. Michel Vols, hoogleraar openbare-orderecht een de Rijksuniversiteit Groningen. Op basis van de verschillende situaties en kenmerken die u invoert, genereert overlastadvies.nl een passend juridisch advies. Er zijn meer dan 600 variaties mogelijk.

Bemiddeling/adviezen/tips bij burenoverlast in Corona crisistijd

Bureau Woontalent heeft een aparte website opgezet die burgers ondersteunt bij burenoverlast in deze Corona periode, https://overlastvanburen.nl/www.overlastvanburen.nl. Met tips en adviezen ondersteunt zij deze burgers, via deze website, kosteloos. Tevens heeft zij een gratis telefonisch spreekuur in het leven geroepen, elke dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur, op telefoonnummer 06 48 56 07 33.