Meldpunt Zorg en Overlast

Is er een buurtbewoner waar u zich zorgen over maakt of die overlast veroorzaakt? Meld dit bij het Meldpunt Zorg en Overlast.
Het Meldpunt biedt hulp aan mensen die zorg nodig hebben, maar dit zelf niet vragen en helpt bij het tegengaan van overlast in de buurt. Doet u een melding, dan gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.

Bij het Meldpunt Zorg en Overlast kunt u melding doen van:

  • buurtbewoners die zorg nodig hebben, maar dit niet krijgen;
  • buurtbewoners die verward overkomen;
  • vereenzaming, verwaarlozing of vervuiling van buurtbewoners;
  • signalen van afwijkend gedrag;
  • overlast door jongeren;
  • (extreme) overlast door lawaai, stank, vervuiling of agressie, veroorzaakt door mensen in de buurt;
  • intimidatie in de buurt.

Ook bij twijfel een melding doen!

Meldpunt Zorg en Overlast onderzoekt en geeft advies

Medewerkers van het Meldpunt onderzoeken de melding, geven advies en schakelen waar nodig de juiste hulp in. Zij werken samen met onder meer GGD, politie, woningcorporaties, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en verslavingszorg.

Wat wordt er met uw melding gedaan?

Nadat u een  melding heeft gedaan, verzamelt een medewerker van het Meldpunt de benodigde gegevens. De medewerker bespreekt uw zorgmelding of overlastklacht met de juiste instanties.

Vervolgens maakt de medewerker afspraken om tot een oplossing te komen en bewaakt de afhandeling hiervan.

Wij houden contact met u en geven advies over wat u kunt doen bij toekomstige zorgelijke situaties en overlastklachten.

Heeft u vragen of wilt u een melding doen?

Neem dan contact op met  Meldpunt Zorg en Overlast. Het Meldpunt is dag en nacht bereikbaar  op telefoonnummer (0597)  43 40 67 of via meldpuntzorgenoverlast@gemeente-oldambt.nl.