Muziek en strooien bij de plechtigheid in de Raadzaal

U heeft de mogelijkheid om uw plechtigheid in de trouwzaal van het gemeentehuis Winschoten een persoonlijk tintje te geven door uw favoriete muziek te draaien bij binnenkomst in de trouwzaal en na afloop van de plechtigheid. Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Graag aanleveren op een USB stick.
  • De nummers (maximaal twee) moeten worden gezet op de USB stick( zelf aanschaffen).
  • De titel van het muziekstuk en de naam van de muzikant dienen genummerd op de USB stick te worden vermeld. (voorbeeld: 01 artiest – titel ). Nummer één wordt gedraaid bij binnenkomst in de trouwzaal en nummer twee wordt gedraaid als u de akte ondertekent.
  • Dit dient u duidelijk aan te geven als dit uw wens is.
  • U dient de USB minimaal één week voor uw huwelijksdatum in te leveren bij de burgerlijke stand van het stadhuis, onder vermelding van uw huwelijksdatum en uw naam. Wordt uw USB stick korter dan 7 dagen voor uw huwelijksdatum ingeleverd dan kunnen wij uw wens om muziek te draaien helaas niet honoreren.
  • Wilt u uw USB stick weer terug? Dat kan, bel hiervoor naar de gemeente (0597) 482 000, maar doe dit wel binnen 1 week na huwelijkssluiting.

Strooien verboden

In én buiten de raadzaal is het niet toegestaan om te strooien na uw plechtigheid.