Natuurgebieden

Het Oldambt kent belangrijke natuurgebieden zoals de Dollard. De Dollard is een uniek brakwatergetijden-landschap waar het zoute zeewater zich mengt met het zoete water uit de rivieren Eems en Westerwoldse Aa. Dit beschutte en voedselrijke gebied is domein van talloze broed- en trekvogels.

In Nieuwe Statenzijl staat een bijzonder vormgegeven vogelkijkhut 'de Kiekkaaste` waar recreanten een bijzonder zicht hebben op flora en fauna.

Andere aantrekkelijke natuurgebieden zijn:

  • het Hondshalstermeer bij Nieuwolda
  • Tjamme tussen Beerta en Finsterwolde
  • Reiderwolde (in ontwikkeling) bij Beerta
  • het Midwolderbos achter de Ennemaborg in Midwolda

Deze gebieden behoren tot de Ecologische Hoofdstructuur en er zijn wilde Konikspaarden (Midwolderbos) en Schotse Hooglanders (de Tjamme) te vinden.

Bij Bad Nieuweschans zijn het bos op Houwingaham en het Nieuweschanskerbos interessante natuurgebieden.