Nieuws

Van

Naar

Ook in 2017 weer beloning voor zwerfvuilacties.

Basisscholen en verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren in hun wijk, in samenwerking met het wijkteam van de buitendienst, kunnen een stimuleringsbijdrage van € 250,- ontvangen. Dit geld kunnen ze vrij besteden.

De Verengingen van Dorpsbelangen en Wijkplatforms zijn speciaal benaderd voor het organiseren van acties en kunnen een bijdrage van € 500,- ontvangen.

Einde aan extra ondersteuning Rookmelderproject 2015

Eind 2015 heeft de gemeente Oldambt samen met verschillende vrijwilligers 5000 rookmelders opgehangen bij onze inwoners. Een zeer geslaagd project met een mooi resultaat op het gebied van brandveiligheid. Het bleef echter niet alleen bij het ophangen van rookmelders. In 2016 zijn diverse vrijwilligers bij mensen thuis geweest om hen te helpen met een piepende rookmelder of om batterijen te vervangen. Een stukje extra service.

Aanvragen minimavoorzieningen

Vanwege een sterke toename van het aantal aanvragen op individuele inkomenstoeslag en aanvragen participatiefonds duurt de afhandeling wat langer dan u van ons gewend bent.

Storing telefooncentrale

De laatste tijd kan het voorkomen dat de verbinding wegvalt als u met de gemeente Oldambt belt.

Aandacht voor kansen in de grensregio

Op 30 januari werd de landelijke Actieagenda voor Grensoverschrijdende Economie en Arbeid gepresenteerd. Burgemeester Pieter Smit: ‘’Als grensgemeente zijn we blij met de aandacht voor kansen in de grensregio. De gemeente Oldambt wil werkzoekenden, ondernemers en studenten daarvan laten meeprofiteren. Ons netwerk biedt nu al veel openingen. Werkzoekenden uit Oldambt, zijn al succesvol bemiddeld naar banen in Duitsland. En studenten van bijvoorbeeld de Campus in Winschoten, lopen stage in Leer. Toch kunnen we hier nog veel meer uit halen. Het is goed dat er nu ook landelijk aandacht is voor de praktische zaken waar we tegenaan lopen.’’

Ook in 2017 weer beloning voor zwerfvuilacties.

Basisscholen en verenigingen die een zwerfvuilactie organiseren in hun wijk, in samenwerking met het wijkteam van de buitendienst, kunnen een stimuleringsbijdrage van € 250,- ontvangen. Dit geld kunnen ze vrij besteden.

De Verengingen van Dorpsbelangen en Wijkplatforms zijn speciaal benaderd voor het organiseren van acties en kunnen een bijdrage van € 500,- ontvangen.

Marktconsultatie Mobiliteit

De gemeente Oldambt wil marktpartijen consulteren die antwoord kunnen geven op de vraagstukken die de gemeente Oldambt heeft over, met name, het creëren van mobiliteit.