Nieuws

Van

Naar

Prestatieafspraken (huur)woningmarkt Oldambt

Op 11 december ondertekenden de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit Oldambt de prestatieafspraken voor 2020. Hierin worden jaarlijks afspraken vastgelegd over de (huur)woningmarkt in de gemeente.

Oost-Groningen wil Regio Deal sluiten met het Rijk

Als de rijksoverheid, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties samen optrekken om regionale opgaven aan te pakken, dan versterkt de regio.

Van leerplicht naar leerrecht

Vooral de (beginnende) spijbelaars van de middelbare scholen vroegen de aandacht van de leerplichtambtenaren afgelopen schooljaar.