Nieuwe protocollen zorg- en taxivervoer vanaf 8 februari 2021

Vanaf 8 februari zijn er nieuwe protocollen en regels van kracht voor het Wmo- en Leerlingenvervoer. Deze protocollen zijn tot stand gekomen door overleg tussen het Koninklijk Nederlands Vervoer en het RIVM. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

Wijzigingen Leerlingenvervoer

 • Het dragen van niet-medische mondkapjes door leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs is verplicht.
 • Leerlingen van 13 jaar en ouder die nog naar het basisonderwijs gaan, dienen zo ver als mogelijk van de chauffeur te zitten.
 • Overige kinderen/jongeren die worden vervoerd hoeven geen mondkapje te dragen.
 • Laat kinderen/jongeren zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en de gordel om doen, daar waar nodig kan de chauffeur wel ondersteunen.
 • De chauffeur past handhygiëne toe als deze een kind/jongere heeft geholpen bij in/uitstappen of de rolstoel vastzetten.
 • Verder is opgenomen/aangescherpt dat de contactpunten extra worden schoongemaakt.

Wijzigingen Wmo-vervoer

 • Het dragen van een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) is verplicht.
 • Er geldt een maximering van de bezetting in het voertuig: er mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats nemen.
 • Een reiziger in een rolstoel wordt gezien als één zitplaats. Als een begeleider mee moet reizen draagt deze ook een chirurgisch mondkapje. Als een reiziger geen mondkapje kan dragen dan moet de afstand tot anderen extra in acht genomen worden.
 • Daar waar er sprake is van een woongroep/één huishouden geldt voorgaande niet. Wel geldt dan het dragen van een niet-medisch mondkapje.
 • Als reizigers geen mondkapje kunnen dragen moet de afstand tot de chauffeur extra in acht genomen worden.
 • Verder is opgenomen dat reizigers zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en de gordel om doen, maar dat de chauffeur wel kan ondersteunen als nodig is. Ook is om die reden opgenomen dat de chauffeur handhygiëne moet toepassen als deze een reiziger heeft geholpen.
 • Reizigers die deel uitmaken van de risicogroep dienen medische mondkapjes te dragen tijdens het vervoer (chirurgisch type I, II of IIR). De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het juiste mondkapje. De vervoerder geeft dit aan bij het reserveren van de rit maar de chauffeur kan hier niet op handhaven. Medische mondkapjes kunnen veelal via internet worden besteld, u kunt ook bij uw apotheek of drogist informeren. Wij begrijpen dat het voor u lastig kan zijn om op deze manier mondkapjes te kopen maar vragen hiervoor toch uw begrip. Met deze mondkapjes proberen wij uw veiligheid tijdens het vervoer te vergoten.
 • In een normale personenauto kan de reiziger alleen rechts achterin reizen (een indicatie voorin zitten is op dit moment niet mogelijk). Is dit niet mogelijk? Dan is het alternatief om vervoerd te worden met een rolstoelbus. Bijvoorbeeld wanneer u de opstap niet kan maken. 
 • In een bus kunnen maximaal 4 personen mee. In sommige situaties kunnen dit ook 2 of 3 personen zijn. 

Overige maatregelen voor reizigers in de Wmo-taxi

Met de opheffing van de avondklok per 28 april 2021 om 22.00 uur worden de vervoerstijden dienstverlening weer aangepast zoals deze waren ten tijde van vóór de avondklok. Het Wmo-vervoer en hubtaxi is beschikbaar van 06.00 uur tot 01.00 uur. De algemeen geldende preventiemaatregelen en protocollen zorgvervoer blijven voor alle reizigers van kracht, ongeacht of de reiziger wel of niet is gevaccineerd.

 • Wanneer iemand klachten heeft die mogelijk wijzen op een besmetting met het Coronavirus, dan kan er geen gebruik worden gemaakt van het Wmo-vervoer. De chauffeur kan de reiziger bij zichtbare klachten weigeren.
 • Maak alleen gebruik van het vervoer als het echt nodig is en u geen ander vervoer heeft.
 • Reis bij voorkeur buiten de spitstijden, deze zijn van 7.00 uur tot 9.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur.
 • Het is verplicht om een medisch mondkapje te dragen.
 • Betaling kan alleen via automatische incasso/machtiging/(bij voorkeur gepaste) contante betaling en indien aanwezig (contactloze) pinbetaling.
 • Boek uw reis bij voorkeur 24 uur van tevoren.

Bij vragen of onduidelijkheden graag contact opnemen met de vervoerder.

Meer informatie vindt u op de website van Publiek Vervoer (www.publiekvervoer.nl).