Best Value Europees openbare aanbesteding ´VTH-backoffice applicatie´

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Oldambt (hierna: VTH) gebruikt voor haar VTH-backoffice processen de applicatie Power Forms van de firma Genetics. Het contract loopt af per 31 december 2019. Dit is een natuurlijk moment om opnieuw te kijken naar de werkprocessen van de afdeling VTH en de aanschaf van een nieuwe applicatie hierin mee te nemen. Gezien de ontwikkelingen op het VTH gebied met de komst van Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) betekent dit ook een moment om stappen te zetten richting toekomstige ontwikkelingen zoals digitalisering en informatiemanagement. Op dit moment worden een aantal processen nog handmatig ingevoerd.

Naast het aflopen van het contract heeft de firma Genetics aangegeven te stoppen met de ontwikkeling en ondersteuning van PowerForms ten faveure van hun nieuwe applicatie PowerBrowser. Dit is voor de gemeente Oldambt aanleiding om een VTH-applicatie aan te besteden.

De Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen om het onderscheidend vermogen van Inschrijvers aan te spreken door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit te leggen. De Aanbestedende dienst maakt hierbij gebruik van de methodiek van Best Value Procurement (of in het Nederlands: “Prestatie-inkoop”)[1]. Best Value Procurement (BVP) beoogt een maximale reductie te bewerkstelligen van de risico’s en een maximale benutting van de kansen bij de aanbesteding en uitvoering van de Opdracht. De methodiek is erop gericht om de Opdracht aan die Inschrijver te gunnen die met zijn Inschrijving heeft aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten (de beste “performer” of “expert” kan de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding opstellen). Deze expert kan naar verwachting samen met de Aanbestedende dienst het beste de doelstellingen van de Opdracht realiseren.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingsstukken opvragen op TenderNed door gebruik te maken van deze link.

[1] Zie voor meer informatie www.prestatieinkoop.com en het boek “Prestatie inkoop, met Best Value naar succesvolle projecten” van Jeroen van de Rijt en Sicco Santema.