CDK René Paas in gesprek met Oldambtster ondernemers

Op een zeer regenachtige 9 juli bracht commissaris van de Koning (CdK) René Paas een bezoek aan Oldambt. Hij werd verwelkomd door loco burgemeester Gert Engelkens van de gemeente Oldambt in Cultuurhuis De Klinker. Samen gingen ze in gesprek met ondernemers over de impact van corona op ondernemen in een grensregio.

Corona in een grensregio

Paas wilde graag weten hoe ondernemers de impact van corona nu ervaren in vergelijking met een paar maanden terug. En of en hoe ondernemers hierop hebben ingespeeld. Hij was ook benieuwd naar de gevolgen van regelgeving en maatregelen rondom corona voor ondernemers in een grensregio. Zijn er verschillen tussen Nederlandse en Duitse regelingen? En hoe gaan deze landen om met veiligheid? Aan tafel zaten ondernemers uit verschillende branches: Fabian Dolman (Thermen Bad Nieuweschans), Peter Schulingkamp (voorzitter Handel en Nijverheid), Chris de Raaf (voorzitter Retail Club Winschoten), Erik Nap (Gasterij Smits Midwolda) en Miranda de Hoog (Club Nightlife in Nieuw Beerta en zelf woonachtig in Duitsland).

Samenwerken

Waar de ondernemers het over eens zijn, is dat de coronacrisis verbindt. De samenwerking tussen ondernemers is groot. Waar ze elkaar voor corona als concurrenten zagen, delen ze nu hun kennis en ervaringen als het gaat om ondernemerschap in coronatijd. De ondernemers gaven aan dat het pakket aan regelingen van de Rijksoverheid helpt om te kunnen blijven ondernemen. Maar dat als de regelingen stoppen, ze het financieel heel moeilijk krijgen. Uit een bericht van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aan haar leden blijkt dat 43% technisch failliet is als de overheid met de regelingen stopt. De ondernemers aan tafel pleitten dan ook voor een verlenging van de regelingen. Want het verlies aan omzet in de eerste periode van corona moeten ze nog terugverdienen. En met de nog geldende anderhalvemetermaatregelen betekent dit dat de terugverdienperiode langer duurt.

Regelingen in grensregio

De verschillen in regelingen en maatregelen zijn in een grensregio goed te merken. De ondernemers die in Nederland wonen kunnen gebruik maken van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), zoals een uitkering voor levensonderhoud en krediet voor bedrijfskapitaal. Daarnaast kunnen deze ondernemers ook gebruik maken van de overige regelingen van de Rijksoverheid. Een ondernemer die in Duitsland woont en onderneemt in Nederland valt echter tussen wal en schip. Deze ondernemer kan geen aanspraak doen op Tozo in Nederland en Duitsland heeft geen pakket aan regelingen die de ondernemer financieel door de coronacrisis helpt. Een in Duitsland wonende ondernemer kan wel gebruik maken van lening voor bedrijfskapitaal in Duitsland, maar daarbij geldt wel de voorwaarde dat de ondernemer minimaal vijf jaar in Duitsland woont. De gemeenten in de grensregio’s zijn sinds het begin van de coronacrisis in gesprek met elkaar om ook deze ondernemers te helpen en te ondersteunen. Hiervoor maken ze gebruik van het GrensInfoPunt Eems Dollard Regio. Vanuit de grensgemeenten (o.a. de gemeente Oldambt) is sterk gelobbyd om een eenduidige aanpak voor de grensregio te realiseren. Ondernemers die in Duitsland wonen en ondernemen in Nederland kunnen via de gemeente Maastricht (deze gemeente regelt het voor heel Nederland) een krediet voor bedrijfskapitaal aanvragen. Ook kunnen gemeenten eventueel zelf maatwerk aanbieden als het niet lukt via deze regeling.

Maatregelen

Ondernemen in een grensregio betekent dat je niet alleen klanten uit Nederland hebt, maar ook uit Duitsland. De ondernemers aan tafel merken wel dat er verschil is in de coronamaatregelen tussen de beide landen. In Duitsland is een mondkapje verplicht, hier in Nederland niet. Duidelijkheid en eenduidigheid in maatregelen helpt volgens de ondernemers het vertrouwen te geven dat het hier ook veilig is. Verder zou het helpen als de regels in grensregio’s hetzelfde zijn en op elkaar afgestemd zijn. Waarbij ook wordt opgemerkt dat de regels best ingewikkeld zijn, ook in Nederland. Op de dansvloer mag je samen zijn, op het voetbalveld ook, maar daarbuiten geldt anderhalve meter afstand. Je mag met vier personen in een auto reizen, maar eenmaal aangekomen in het restaurant moet men weer de anderhalvemeterregel toepassen omdat ze niet in één huis wonen. En dat is soms moeilijk uit te leggen en te handhaven.

Positieve ontwikkelingen

De ondernemers zien ook positieve ontwikkelen. Ze geven aan dat er meer wordt samengewerkt, er meer verbinding is en ze kennis en ervaringen uitwisselen. Ze zien ook dat er meer creativiteit ontstaat en dat een beperking in volume (aantal mensen) meer ruimte geeft voor beleving en kwaliteit. Ondernemers durven uit hun comfortzone te stappen en zich in het onbekende te bewegen. Ze proberen nieuwe dingen uit. Ook de samenwerking en betrokkenheid tussen de gemeente Oldambt en de ondernemers vindt men verbeterd. Tot slot wordt de webwinkel Winschoten24 nog genoemd. Een platform waar ondernemers hun producten kunnen aanbieden. Tijdens de coronacrisis sluiten meer ondernemers zich aan bij Winschoten24.

Voorzichtig weer vertrouwen in de toekomst

“Een mooie informele sessie waarin veel is besproken”, aldus Gert Engelkens. “We nemen de informatie mee naar het gemeentehuis en we kijken waar we eventueel nog kunnen helpen of dingen kunnen verbeteren”. Ook René Paas is positief over de bijeenkomst en bedankt de ondernemers voor hun openheid en input. Vanuit zijn rol als voorzitter van de grensoverschrijdende samenwerking met Nedersaksen blijft hij de ontwikkelingen volgen.  Om de sfeer in de binnenstad van Winschoten nog even te proeven, gaan Paas en Engelkens te voet door het centrum om daar nog een aantal winkels te bezoeken. Een mooie ochtend waarin we merken dat de ondernemers toch ook voorzichtig met vertrouwen naar de toekomst kijken. Om af te sluiten met Paas zijn woorden op Twitter: “Vandaag regent het, maar voor de ondernemers breekt voorzichtig de zon weer door”.