Europees Openbare aanbesteding E-HRM Systeem

De gemeente Oldambt is een fusiegemeente die sinds 2010 bestaat. Bij de gemeente hebben ruim 350 medewerkers een ambtelijke aanstelling. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van inhuurkrachten. Onlangs is de visie op de organisatie herijkt en zijn de kernwaarden opnieuw beschreven. “Van buiten naar binnen werken”, “verbinding” en “zelfredzaamheid” zijn daarin de kernbegrippen.

De zelfredzaamheid is kenmerkend voor hoe de gemeente naar het personeel kijkt en welke verwachtingen zij van haar personeel heeft. Deze zelfredzaamheid vertaalt zich ten aanzien van E-HRM in digitaal beschikbaar gestelde informatie om daarmee zelf veel te kunnen regelen en administreren. Dit betekent dat de gemeente een modern en toegankelijk HR systeem moet hebben dat gebruikersvriendelijk is en waar medewerkers inzicht hebben in hun eigen geregistreerde gegevens. Het systeem moet dan ook een maximaal service gevoel creëren en de toegankelijkheid doelstelling ondersteunen.

De gemeente Oldambt is een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor de levering van een E-HRM systeem en dienstverlening op het gebied van salarisverwerking. Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één inschrijver, ten behoeve van de uitvoering van de overheidsopdracht voor:

  1. de levering door middel van hosting van gebruiksrechten voor een E-HRM systeem, inclusief rechten op documentatie, onderhoud en ondersteuning gedurende de looptijd van de overeenkomst.
  2. de dienstverlening rond de salarisverwerking waarbij het essentieel is dat de loonstrook en het salaris van de medewerkers correct zijn en in overeenstemming met de actueel geldende wet- en regelgeving (fiscaal / cao, lokale regelgeving etc.).

Belangstellenden kunnen de aanbestedingstukken opvragen op www.negometrix.nl door gebruik te maken van deze link.