Europees Openbare aanbesteding Projectleiding/Bouwmanagement Poort van Winschoten

De opdracht van gemeente Oldambt betreft de uitvoering van het bouwmanagement van de realisatie van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Oldambt.

De opdracht betreft de uitvoering van het bouwmanagement van de realisatie van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Oldambt zoals verder uitgewerkt in dit document. Hierin kunnen in ieder geval de volgende deelopdrachten worden onderkend:

  • Projectleiding tijdens de planvormingsfase (zie hiervoor ook bijlage H) waarin is aangegeven hoe de projectstructuur is ingevuld en welke werkzaamheden de gemeente intern oppakt);
  • Maken van een projectplan;
  • Adviseren over de meest optimale aanbestedingsvorm voor de uitvoering (op basis van de huidige marktsituatie en de randvoorwaarden van de gemeente (mate van invloed op het ontwerp/bereidheid om risico’s te nemen);
  • Maken van een ruimtelijk en technisch Programma van Eisen (aangepast op de uiteindelijke wijze van aanbesteding van de uitvoering);
  • Maken van kostenramingen (stichtingskosten en exploitatiekosten) waarbij het detailniveau past bij de fase van uitwerking van het plan;
  • Begeleiden van de aanbesteding van de uitvoeringsopdrachten (adviseursopdrachten (inclusief architect) en bouw- installatieopdracht);
  • Directievoering tijdens de uitvoering;
  • Toezichthouden tijdens de uitvoering;
  • Verzorgen van presentaties aan stakeholders (omwonenden, ondernemers, medewerkers, OR, college, raad) op de nog vast te stellen ‘mijlpaal’ momenten tijdens het proces.

Deze opdracht betreft een geclusterde opdracht. Er is een hoge mate van samenhang tussen de verschillende prestaties die gevraagd worden. Daarnaast blijkt uit de consultatie van de markt, de opdracht en de risico’s en organisatorische gevolgen van de clustering dat de opdracht toegankelijk is voor marktpartijen in het midden- en kleinbedrijf.

Belangstellenden kunnen de aanbestedingstukken opvragen op Aanbestedingskalender.nl door gebruik te maken van deze link.