Op weg naar de Poort van Winschoten

Na groen licht voor de Poort van Winschoten in de raad van juli 2019, zijn de voorbereidingen direct gestart. In verschillende werkgroepen wordt gewerkt aan deelaspecten, op dit moment vooral nog achter de schermen.

Gebiedsontwikkeling zuidelijk centrum

Centraal staat de gebiedsontwikkeling van het zuidelijk centrum. Globaal gaat het daarbij om het gebied van het gemeentehuis tot en met de Liefkenshoek. Daarin is aandacht voor de verschillende gebruiksfuncties, van winkelen en wonen tot parkeren en verblijven. In het gebied komen ook een aantal woningen en het nieuwe gemeentehuis.

Aanbesteding bouwmanagement gemeentehuis

Voor de bouw van het gemeentehuis wordt een externe partij gezocht om het bouwmanagement op zich te nemen. De bedoeling is dat deze partij vanaf januari 2020 start met het maken van een Programma van Eisen voor het gemeentehuis. Dit nieuwe energieneutrale en moderne kantoorgebouw wordt straks de centrale plek voor alle ambtenaren van de gemeente. Het nieuwe gebouw komt vast aan het oude monumentale voorhuis van het huidige gemeentehuis. De aanbouw aan de Johan Modastraat wordt gesloopt.

Gereed in 2023

Het hele proces van voorbereiding tot uitwerking en uitvoering neemt nog wel enige tijd in beslag. Volgens planning is alles gereed in 2023.