Hoe gaat het nu met het Lokaal Stimuleringsfonds?

In februari kreeg de gemeente groen licht voor zes projecten die uitgevoerd worden met geld uit het Nationaal Programma Groningen (NPG). Eén van die projecten is het Lokaal Stimuleringsfonds.  

Lokaal Stimuleringsfonds: wat is het?

In het Lokaal Stimuleringsfonds zit geld voor het uitvoeren van ideeën van inwoners uit Oldambt. Dat kunnen hele verschillende ideeën zijn. Richard Hopman, projectleider van het Lokaal Stimuleringsfonds en gebiedsregisseur bij gemeente Oldambt, vertelt: “Als gemeente hadden we al ervaring met burgerinitiatieven. Dat zijn ideeën en projecten van inwoners die zorgden voor een leefbaar Oldambt. Als een burgerinitiatief werd goedgekeurd, kregen de aanvragers subsidie van ons om het plan uit te voeren. Het Lokaal Stimuleringsfonds is ongeveer hetzelfde. Er is één groot verschil: burgerinitiatieven werden beoordeeld door ambtenaren. Bij het Lokaal Stimuleringsfonds beoordelen inwoners de binnengekomen ideeën. Zo bepalen ze dus zelf wat er met het geld gebeurt. Op deze manier willen we inwoners meer verantwoordelijkheid geven over hun eigen leefomgeving. Inwoners weten zelf namelijk veel beter waar en hoe hun leefomgeving verbeterd kan worden.”

Samen met inwoners

Het fonds wordt samen met inwoners opgezet. Een projectgroep, met daarin zes inwoners en drie ambtenaren, is druk bezig met het opzetten van het fonds. Inge Bakker, inwoner uit Westerlee, zit ook in de projectgroep. Inge: “Ik houd me binnen de projectgroep bezig met de voorwaarden voor een aanvraag en de communicatie. We komen maandelijks digitaal bij elkaar en bespreken de informatie die we hebben opgehaald. Ik wil graag mijn steentje bijdragen, zowel aan mijn dorp als aan Oldambt. Daarom vind ik het leuk om in de projectgroep te zitten.” Het stimuleringsfonds wordt dus in co-creatie met inwoners ontwikkeld. Richard: “Zowel in de ontwikkeling als in de uitvoering zijn inwoners intensief betrokken.”

Stichting

Om het geld goed te verdelen over de dorpen en wijken, wordt er een stichting opgezet. De naam van deze stichting wordt ‘STILO’. Dat staat voor Stimulering Leefbaarheid Oldambt. Inwoners kunnen vanaf september solliciteren naar een functie binnen die stichting. Richard: “We hopen dat het stimuleringsfonds aan het eind van het jaar open staat. Inwoners kunnen vanaf dan ideeën indienen bij de stichting. Deze ideeën moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat ze de brede welvaart versterken. Daarnaast moeten ze onder andere zorgen voor verbinding tussen de mensen in het dorp of de wijk en moet het voor iedereen toegankelijk zijn. Iedere Oldambtster van achttien jaar of ouder kan straks zo’n aanvraag indienen. Waar en hoe dat kan, maken we aan het eind van het jaar bekend.”