Oldambt start met subsidie voor afkoppelen regenwater

Vanaf volgend jaar kunnen inwoners en ondernemers uit Oldambt subsidie aanvragen voor het op eigen terrein afkoppelen van regenwater. Daarmee komt schoon regenwater niet meer in het riool terecht, maar wordt het rechtstreeks afgevoerd naar bijvoorbeeld de bodem of een sloot. Afkoppelen is een duurzame, milieubewuste en toekomstgerichte aanpak om het rioolstelsel te optimaliseren en om wateroverlast tegen te gaan.

Stedelijk waterbergingsgebied aan de Molenweg in Winschoten

Klimaatadaptatie

Wethouder Bard Boon legt uit waarom de gemeente start met de subsidieregeling: “We zijn in Oldambt al jaren bezig om ervoor te zorgen dat flinke plensbuien niet meteen voor wateroverlast zorgen. Met een mooi woord noemen we dat klimaatadaptatie: we richten ons openbare gebied zo in dat het bestand is tegen het veranderende klimaat. Als gemeente hebben we in de afgelopen jaren al een groot aantal gescheiden rioolstelsels en stedelijke waterbergingsgebieden aangelegd om wateroverlast te voorkomen. Met de nieuwe subsidieregeling stimuleren we onze inwoners om ook hun steentje bij te dragen.”

Water- en rioleringsplan

De afkoppelsubsidie is onderdeel van het Water- en rioleringsplan Oldambt 2021-2025. In dat plan beschrijft de gemeente waar ze het geld uit de rioolheffing de komende jaren aan wil besteden. Het grootste deel van de rioolheffing wordt gebruikt voor het renoveren en repareren van het riool. Wethouder Boon legt uit: “We zetten steeds meer in op het renoveren van het riool in plaats van het vervangen ervan. Dat scheelt namelijk niet alleen in de kosten, maar zorgt ook voor veel minder overlast. De techniek helpt ons daar ook een handje bij, want we kunnen schade aan het riool tegenwoordig herstellen door een soort van kous  door het riool te trekken. Hierdoor gaat de herstelde rioolbuis weer minimaal 40 jaar mee. Mede door dit soort oplossingen kan de rioolheffing met bijna 8 euro per aansluiting omlaag.”

Aanvragen vanaf 2021

De subsidieregeling start in 2021 en bedraagt maximaal 400 euro per perceel tot 150 vierkante meter. Voor grotere percelen komt daar nog een bedrag per vierkante meter overheen. Het Water- en rioleringsplan Oldambt is deze week goedgekeurd door het college en wordt halverwege december besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Inwoners kunnen de subsidie vanaf 2021 aanvragen via de website van de gemeente. Daar staan ook de voorwaarden voor de aanvraag.