Onveilige panden niet meer te redden: Sloop panden Blijhamsterstraat 5 en 5a

De karakteristieke panden Blijhamsterstraat 5 en 5a in Winschoten worden vanaf 7 juni gesloopt. Aanleiding voor de sloop is de onveilige staat van de panden, waardoor ze niet meer kunnen worden gerestaureerd. De afgelopen periode zijn de panden verder verslechterd. Wethouder Erich Wünker licht toe: “De constructeur heeft onlangs vastgesteld dat de panden in zeer slechte staat zijn. Zo zijn onder andere de verdiepingsvloeren niet meer veilig te betreden. Ondanks dat we ze vanwege hun karakteristieke status graag wilden behouden, rest ons nu dus geen andere keuze dan sloop. We proberen daarbij wel om karakteristieke elementen uit de panden te behouden. Als dat niet lukt gaan we ze documenteren. Zo kunnen ze bij nieuwe ontwikkelingen op deze locatie terug worden gebracht.”

Acuut onveilige situatie

In maart dit jaar constateerde de constructeur een acuut onveilige situatie, omdat de voorgevels van Blijhamsterstraat 5 en 5a naar voren helden. Er zijn toen containers voor de gevels geplaatst om verdere verzakking te voorkomen, met het oog op behoud van de panden. Op dat moment was de gemeente in onderhandeling met Adema Architecten over verkoop van de panden. Adema had plannen voor renovatie van de panden met behoud van de karakteristieke status. Uiteindelijk heeft Adema Architecten om moverende redenen afgezien van de koop.

Verdere verslechtering

Om te bepalen hoe verder, zijn de panden recent opnieuw bekeken onder begeleiding van een constructeur. Ondanks afspraken daarover eind vorig jaar, bleken de panden niet wind- en waterdicht. Dit heeft een effect gehad op de stabiliteit van de panden. Onder andere de verdiepingsvloeren zijn niet meer veilig begaanbaar. Op basis van de onveilige situatie en de adviezen van de constructeur, heeft het college besloten om de panden Blijhamsterstraat 5 en 5a te slopen. 

Over de sloop

De panden worden gesloopt door Steenhuis Sloopwerken. Volgens planning starten de werkzaamheden op 7 juni en duren ongeveer twee maanden. Omwonenden zullen hier naar verwachting enige hinder van ondervinden. Daarnaast is het mogelijk dat gedurende de sloop, de Blijhamsterstraat vanwege de veiligheid korte periodes wordt afgesloten. Dat wordt dan ter plaatse aangegeven.