Nieuws

Vragenlijst Centrumontwikkeling Oldambt

De gemeente werkt aan de Centrumontwikkeling van Oldambt. Winschoten heeft een belangrijke centrumfunctie voor de regio. We willen graag weten wat inwoners, ondernemers en bezoekers van het centrum vinden.

Thematafels NPG Oldambt

In juni organiseerden we een aantal thematafels om verder te praten over het Nationaal Programma Groningen in Oldambt.

Geen extra bezuinigingen, maar nog wel pittige jaren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt heeft de begroting voor 2022 en de tweede besluitvormende bestuursrapportage (BBR) over 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.

Voortgang subsidieregeling 30.000 euro (blok B)

Woningeigenaren die in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen zitten en die door de gemeente zijn geselecteerd voor maatwerk, komen volgens de bestuurlijke afspraken in aanmerking voor een vergoeding van maximaal 30.000 euro.

Ondernemers en gemeente maken werk van BIZ

Ondernemers in Winschoten gaan werk maken van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Ook het college van Oldambt heeft toegezegd zich hiervoor te willen inzetten.