Nieuws

Samen werken aan de binnenstad van de toekomst

De raad van Oldambt is vandaag geïnformeerd over het voornemen om alle ontwikkelingen in de binnenstad van Winschoten te bundelen en vast te leggen in een Ambitiedocument.

Aankoop panden Langestraat 81, 81a en 81b

In 2020 heeft de gemeente de St Lucas locatie aangekocht. Gezien de strategische ligging ten opzichte van het centrum, wil de gemeente deze locatie ontwikkelen en een verbinding maken van het terrein met de Langestraat.

Tozo en TONK

De regelingen Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) zijn verlengd en kunnen tot 1 oktober 2021 worden aangevraagd.

Ontwerp Programma zon en wind ligt ter inzage

Tussen 1 juli en 11 augustus 2021 ligt het Ontwerp Programma zon en wind ter inzage. Dit programma gaat over het opwekken van duurzame energie in de vorm van zonneparken en kleine windmolens.