Voorwaarden Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) verruimd

Particulieren en ondernemers kunnen een TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) bij ons aanvragen. De TONK is een tijdelijke ondersteuning voor mensen die het financieel moeilijk hebben door de coronamaatregelen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Voorwaarden

De Rijksoverheid heeft het bedrag verhoogd dat beschikbaar is voor onze gemeente aan TONK-uitkeringen. Hierdoor kunnen wij de voorwaarden verruimen, zodat meer huishoudens gebruik kunnen maken van de uitkering en ook het totale bedrag over zes maanden van € 1500 naar € 2500 wordt verhoogd.

Woonkosten

De TONK is er voor particulieren en ondernemers die als gevolg van de coronamaatregelen te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen. En die hierdoor moeite hebben met het betalen van hun woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek(rente) en de kosten van gas, licht en water. De TONK kan voor ondernemers een aanvulling zijn op de Tozo-uitkering.

Voorwaarden en aanvragen

U kunt de TONK tot 1 augustus 2021 aanvragen. Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Alle informatie over de TONK, de voorwaarden, de duur, de hoogte en het aanvragen vindt u op de webpagina TONK.