Oldambtster Sportakkoord

Zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen, dat is het doel van het Nationaal Sportakkoord dat vorig jaar is gesloten. In dit sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd:

  • Inclusief sporten & bewegen: de ambitie om meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren.
  • Duurzame sportinfrastructuur: verbeteren en verduurzamen van de sportaccommodaties én de openbare ruimte beweegvriendelijker inrichten.
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken.
  • Positieve sportcultuur: overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten (tegengaan discriminatie en uitsluiting).
  • Vaardig in bewegen: ervoor zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.
  • Topsport die inspireert: Nederlandse topsportprestaties en topsportevenementen vormen inspiratie voor de verenigende waarde van sport.

Om deze ambities in onze dagelijkse sportpraktijk te realiseren, is een lokale uitwerking nodig. Een lokaal sportakkoord bevat afspraken tussen gemeente, sportaanbieders en het maatschappelijk veld en richt zich op tenminste één van de genoemde ambities.

Budget

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt geld beschikbaar om lokale sportakkoorden te realiseren. Er is per gemeente 15.000 euro voor een procesbegeleider, de zogenaamde sportformateur. Daarnaast is er twee keer een bedrag van 20.000 euro beschikbaar om de lokale plannen uit te voeren.

Intentieverklaring

Op 31 oktober hebben we samen met zes verenigingen een intentieverklaring getekend waarin staat dat we samen aan de slag gaan met een Oldambtster Sportakkoord. Met deze intentieverklaring zijn er twee sportformateurs aangesteld: Saskia Koers en Christa Hoeksema. Zij begeleiden het proces om tot een Oldambtster Sportakkoord te komen. Ze gaan de komende maanden aan de slag om op te halen wat er leeft in Oldambt. In drie bijeenkomsten willen zij samen met geïnteresseerde organisaties verkennen waar de kansen en mogelijkheden liggen rondom de thema’s sport en bewegen in de gemeente Oldambt. Lees hier het nieuwsbericht over de eerste bijeenkomst.