Oldambtster Sportakkoord

Zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen, dat is het doel van het Nationaal Sportakkoord dat in 2018 is gesloten. In dit sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd:

  • Inclusief sporten & bewegen: de ambitie om meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier te laten ervaren.
  • Duurzame sportinfrastructuur: verbeteren en verduurzamen van de sportaccommodaties én de openbare ruimte beweegvriendelijker inrichten.
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: alle typen aanbieders van sport en bewegen toekomstbestendig maken.
  • Positieve sportcultuur: overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos sporten (tegengaan discriminatie en uitsluiting).
  • Vaardig in bewegen: ervoor zorgen dat meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en dat de motorische vaardigheden toenemen.
  • Topsport die inspireert: Nederlandse topsportprestaties en topsportevenementen vormen inspiratie voor de verenigende waarde van sport.

Om deze ambities in onze dagelijkse sportpraktijk uit te voeren, is een lokale uitwerking nodig. Dat hebben we gedaan in het Oldambtster Sportakkoord.

Budget voor opstellen en uitvoeren

Voor het opstellen en uitvoeren van een lokaal sportakkoord stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geld beschikbaar. Er is per gemeente 15.000 euro voor een procesbegeleider, de zogenaamde sportformateur. Daarnaast is er drie keer een bedrag van 20.000 euro beschikbaar om de lokale plannen uit te voeren.

Oldambtster Sportakkoord

Het Oldambtster Sportakkoord is ontstaan tijdens drie bijeenkomsten in februari en maart van dit jaar. Tijdens deze bijeenkomsten werden wensen, mogelijkheden en kansen voor de toekomst besproken. De deelnemers aan de bijeenkomsten maakten samen concrete plannen op basis van drie van de zes ambities uit het Nationaal Sportakkoord die het meest bij Oldambt passen. Daarbij gaven ze aan of ze aanvoerder, speler of supporter van het idee wilden zijn. Op deze manier is per actiepunt een team ontstaan dat zorgt voor de uitvoering van de plannen. Naast de drie ambities uit het Nationaal Sportakkoord hebben de deelnemers nog een vierde ambitie vastgelegd: het oprichten van een stuurgroep sport die aanspreekpunt en belangenbehartiger is van de sport in het Oldambt.

Het volledige Oldambtster Sportakkoord is hieronder te downloaden:

Stand van zaken

Op dit moment wordt het uitvoeringsbudget voor 2020 aangevraagd. Als de coronamaatregelen het toelaten, wordt er in september een feestelijke bijeenkomst georganiseerd om van start te gaan met de uitvoering van de plannen.

Aansluiten kan nog!

Sportverenigingen, organisaties en inwoners die nog niet betrokken zijn bij het Oldambtster Sportakkoord maar dat wel graag willen, zijn van harte welkom om aan te sluiten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via sport@gemeente-oldambt.nl.