Oldambtster subsidie voor aanpak constructieve problemen van woningen in de versterkingsopgave

06 april 2023
Algemeen

Oldambt zet ‘blok b’-gelden van het Rijk in voor woningen die op basis van nieuwste inzichten niet meer versterkt hoeven te worden maar die wel constructieve problemen hebben. Volgens de beoordeling van NCG is de veiligheid van deze woningen niet in het geding maar wordt in sommige situaties wel het dringende advies gegeven om constructieve maatregelen te nemen. De inschatting daarbij is dat wanneer de betreffende woning eerder was beoordeeld wel degelijk versterking nodig was geweest. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een subsidie constructieve maatregelen open te stellen. Eigenaren met een woning of pand in ‘blok b’ ontvangen hierover een brief.

“Als gemeente proberen we zoveel mogelijk voor onze inwoners te betekenen in het aardbevingsdossier. Ondanks dat we daar niet altijd geld voor krijgen of formeel invloed op hebben,” begint wethouder Gert Engelkens. “Voor deze woningen die in ‘blok b’ vallen, is wel geld van het Rijk gekomen om verschillen in de buurt zoveel mogelijk te voorkomen. Met deze regeling hopen we een bijdrage te leveren in de oplossing voor een aantal situaties waarin constructieve problemen spelen.”

Wat houdt de regeling in?

De regeling bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een subsidie voor een aanvullend constructie-onderzoek en het opstellen van een plan. De maximumbijdrage hiervoor is €20.000,-. Het tweede deel is subsidie voor de kosten voor herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de constructie met een maximaal bedrag van €150.000,-. Voorwaarde is dat in het beoordelingsrapport van NCG het advies is opgenomen om iets aan de constructie van de woning te doen én dat de woning onderdeel uitmaakt van het zogeheten blok B.