Omgevingsplan

Voor Bad Nieuweschans maakt de gemeente Oldambt een omgevingsplan. Dit plan wordt samen met de inwoners van het dorp opgesteld. Voor de andere dorpen in de gemeente zijn of worden bestemmingsplannen opgesteld. Met het omgevingsplan Bad Nieuweschans loopt de gemeente vooruit op de nieuwe werkwijze die in de Omgevingswet wordt voorgesteld. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Vanaf die datum moet voor de hele gemeente Oldambt een omgevingsplan worden gemaakt. Het omgevingsplan Bad Nieuweschans is dus een voorbeeldproject voor het toekomstige omgevingsplan Oldambt.

Vooruitlopend op het omgevingsplan Bad Nieuweschans is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Via de onderstaande links kunt u deze Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Bad Nieuweschans, vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2018, downloaden.