Omgevingsplan Bad Nieuweschans

Voor Bad Nieuweschans maakt de gemeente Oldambt een omgevingsplan. Dit plan is samen met de inwoners van het dorp opgesteld. Met het omgevingsplan Bad Nieuweschans loopt de gemeente vooruit op de nieuwe werkwijze die in de Omgevingswet wordt voorgesteld. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. Vanaf die datum moet voor de hele gemeente Oldambt een omgevingsplan worden gemaakt. Het omgevingsplan Bad Nieuweschans is dus een voorbeeldproject voor het toekomstige omgevingsplan Oldambt.

Digitaal Omgevingsplan Bad Nieuweschans

De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. De gemeente Oldambt is druk bezig met de voorbereidingen. We hebben hiervoor een Omgevingsvisie gemaakt en een Omgevingsplan voor Bad Nieuweschans. Het Omgevingsplan Bad Nieuweschans is een pilot. Dit betekent dat we het Omgevingsplan eerst voor dit gebied gaan vormgeven, invoeren en ook gaan testen. Op deze manier hebben we straks een goede basis waarop het voor de hele gemeente kan worden uitgerold. 

De gemeenteraad heeft het Omgevingsplan Bad Nieuweschans op 14 september jl. vastgesteld. Dit Omgevingsplan Bad Nieuweschans kunt u zelf inzien. Hier kunt u zelf zien hoe het Omgevingsplan Bad Nieuweschans eruit ziet en waar bijvoorbeeld mag worden gebouwd, verbouwd of waar u een bedrijf kunt starten. Met deze website kunt u uw eigen huis of bedrijf opzoeken en direct zien wat de mogelijkheden zijn. Tekst en kaart zijn in deze website samengebracht. . Het digitaal verbeelden van het Omgevingsplan is ook een onderdeel van de pilot. Via deze link kunt u de viewer raadplegen.