Omgevingsplan

Voor Bad Nieuweschans maakt de gemeente Oldambt een omgevingsplan. Dit plan wordt samen met de inwoners van het dorp opgesteld. Voor de andere dorpen in de gemeente zijn of worden bestemmingsplannen opgesteld. Met het omgevingsplan Bad Nieuweschans loopt de gemeente vooruit op de nieuwe werkwijze die in de Omgevingswet wordt voorgesteld. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Vanaf die datum moet voor de hele gemeente Oldambt een omgevingsplan worden gemaakt. Het omgevingsplan Bad Nieuweschans is dus een voorbeeldproject voor het toekomstige omgevingsplan Oldambt.

Vooruitlopend op het omgevingsplan Bad Nieuweschans is een Nota van Uitgangspunten opgesteld. Via de onderstaande links kunt u deze Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Bad Nieuweschans, vastgesteld door de gemeenteraad in januari 2018, downloaden.

Digitaal Omgevingsplan Bad Nieuweschans

De Omgevingswet gaat in 2021 in werking en de gemeente Oldambt is druk bezig met de voorbereidingen. We hebben hiervoor een Omgevingsvisie gemaakt en een Omgevingsplan voor Bad Nieuweschans. De Omgevingsplan Bad Nieuweschans is een pilot. Dit betekent dat we de Omgevingswet eerst voor dit gebied gaan vormgeven, invoeren en ook gaan testen. Op deze manier hebben we straks een goede basis waarop het voor de hele gemeente kan worden uitgerold. Het digitaal verbeelden van het Omgevingsplan is ook een onderdeel van de pilot.

Het Omgevingsplan Bad Nieuweschans kunt u zelf inzien en testen. Hier kunt u zelf zien hoe het Omgevingsplan Bad Nieuweschans eruit ziet en waar bijvoorbeeld mag worden gebouwd, verbouwd of waar u een bedrijf kunt starten. Met deze website kunt u uw eigen huis of bedrijf opzoeken en direct zien wat de mogelijkheden zijn. Tekst en kaart zijn in deze website samengebracht.

De viewer die u ziet is de viewer die hoort bij het ontwerp omgevingsplan.

Van 22 januari t/m 4 maart 2020 ligt het ontwerp omgevingsplan ter inzage. Ook kunt u het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl met als IMRO code NL.IMRO.1895.11BP0006-0301.