housing-forms iconOmgevingswet

De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. De Omgevingswet is een wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de omgeving waarin u woont en leeft. Nu hebben wij veel verschillende wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De omgevingswet bundelt deze wetten en regels.

Het doel van de omgevingswet is een sneller proces voor het verlenen van een vergunning. De termijn gaat van 26 naar 8 weken. Dit proces verloopt straks volledig digitaal. Via het nieuwe omgevingsloket kunt u kijken of een omgevingsvergunning nodig hebt. In het omgevingsloket zijn alle regels voor de leefomgeving samengevoegd. Daarom hoeft u bijvoorbeeld niet ook nog naar een andere organisatie zoals de provincie of het waterschap.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U heeft te maken met één partij. Wilt u als inwoner of ondernemer een project of activiteit starten? Dan hoeft u nog maar één vergunning (digitaal) aan te vragen bij één loket. Daarna nemen wij of de provincie een beslissing. Zijn gemeente én provincie beide verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag? Dan neemt één partij de beslissing.

Aanvragen voor een omgevingsvergunning of watervergunning kunt u blijven doen via het omgevingsloket. De vergunning-check zal verder uitgebreid worden. Daarmee controleert u snel of u voor uw werkzaamheden een vergunning of melding moet doen. Ook kunt u hier meteen een aanvraag of melding doen.

Meer informatie over de Omgevingswet kunt u vinden op de website van Rijksoverheid of via https://iplo.nl/