Onderhoud groen in de gemeente Oldambt

Gemeente Oldambt ontvangt regelmatig vragen en klachten over het onderhoudsniveau groen. Teveel onkruid en te weinig onderhoud zijn de veelgenoemde opmerkingen. Op deze pagina leggen wij graag in woord en beeld aan u uit hoe wij het onderhoud uitvoeren. 

Uitleg onderhoud groen

Verschillende gebieden in de gemeente Oldambt zijn ingedeeld in drie onderhoudsniveaus. Dat houdt in dat sommige gebieden vaker worden aangepakt dan andere gebieden.
Begraafplaatsen, het Rosarium en het centrum zijn gebieden die onder niveau A vallen.
Dit betekent dat deze plekken een hogere onderhoudskwaliteit hebben dan gebieden die niveau B of C hebben.

Alle overige gebieden binnen en buiten de bebouwde kom worden minder frequent onder handen genomen. Die onderhouden we op C niveau. Wegen en meubilair worden onderhouden op onderhoudsniveau B.
Onderaan deze pagina ziet u foto's met voorbeelden van de onderhoudsniveaus.

Verbod op chemische bestrijding

Het beeld ten opzichte van eerdere jaren is gewijzigd. Het kan zo zijn dat u meer onkruid ziet in uw omgeving. Dit komt doordat er sinds enkele jaren een verbod op chemische bestrijding is.
We werken nu met duurzame en natuurlijke middelen, zoals branders, borstel- en veegmachines. Dit betekent dat het onkruid minder lang wegblijft en dat de werkzaamheden arbeidsintensiever zijn. Het is daarom logisch dat u af en toe onkruid ziet.

We kunnen niet overal tegelijk zijn

Het duurt even voordat we overal zijn geweest. Hiervoor vragen we uw begrip, want we kunnen niet overal tegelijk zijn.

Burgerinitiatieven

We doen wat we kunnen, maar we vragen ook de inwoners zelf om hulp. We bundelen graag onze krachten om samen het groen te onderhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan initiatieven van wijkbewoners die samen het groen in hun wijk onderhouden of samen het rondslingerend afval opruimen.

Teveel onkruid? Meld het!

Ziet u onkruid dat niet voldoet aan het geschetste kwaliteitsniveau op de foto's of voldoet het onderhoud niet aan de gestelde normen?
Dan kunt u dit melden via ons Meldpunt Openbare Ruimte.

Niveau A voorbeelden

Incidentele onkruidgroei in verharding. Rondom obstakels en langs muren komt incidenteel onkruid voor.

Incidentele onkruidgroei in verharding. Rondom obstakels en langs muren komt incidenteel onkruid voor.

Het wegdek kent zeer lichte gebruikssporen; er is geen afbreuk aan kwaliteit.

Het wegdek kent zeer lichte gebruikssporen; er is geen afbreuk aan kwaliteit.

 

 

Het trottoir kent zeer lichte gebruikssporen; er is geen afbreuk aan kwaliteit.

Het trottoir kent zeer lichte gebruikssporen; er is geen afbreuk aan kwaliteit.

Banken, prullenbakken, et cetera verkeren nagenoeg in nieuwstaat

Banken, prullenbakken, et cetera verkeren nagenoeg in nieuwstaat.

Weinig of geen onkruid rond de stamvoet van de bomen.

Weinig of geen onkruid rond de stamvoet van de bomen.

De rand van de verharding of grasbeplanting is goed zichtbaar.

De rand van de verharding of gras/beplanting is goed zichtbaar.

Weinig onkruid tussen de beplanting en weinig tot geen zwerfvuil aanwezig.

Weinig onkruid tussen de beplanting en weinig tot geen zwerfvuil aanwezig.

Het gras heeft weinig beschadigingen en weinig kale plekken. Het bevat maairesten en weinig zwerfafval.

Het gras heeft weinig beschadigingen en weinig kale plekken. Het bevat maairesten en weinig zwerfafval.

 

Niveau B voorbeelden

Voegen zijn begroeid, lichte polvorming komt voor. Rondom obstakels en langs muren komt regelmatig onkruid voor.

Voegen zijn begroeid, lichte polvorming komt voor. Rondom obstakels en langs muren komt regelmatig onkruid voor.

Kleine schades, oneffenheden en plasvorming. Schades kunnen licht hinderlijk zijn, maar leiden niet tot onveilige situaties.

Kleine schades, oneffenheden en plasvorming. Schades kunnen licht hinderlijk zijn, maar leiden niet tot onveilige situaties.

Kleine schades, oneffenheden en plasvorming. Schades kunnen licht hinderlijk zijn, maar leiden niet tot onveilige situaties.

Kleine schades, oneffenheden en plasvorming. Schades kunnen licht hinderlijk zijn, maar leiden niet tot onveilige situaties.

Banken, prullenbakken et cetera staan incidenteel licht scheef en vertonen gebruikerssporen. Lichte beschadigingen komen incidenteel voor.

Banken, prullenbakken et cetera staan incidenteel licht scheef en vertonen gebruikerssporen. Lichte beschadigingen komen incidenteel voor.

 

Niveau C voorbeelden

Redelijk veel onkruid rond de stamvoet van bomen.

Redelijk veel onkruid rond de stamvoet van bomen.

 

De rand van de verharding of grasbeplanting is nauwelijks zichtbaar.

De rand van de verharding of grasbeplanting is nauwelijks zichtbaar.

 

Redelijk veel onkruid tussen de beplanting en er mag zwerfvuil aanwezig zijn.

Redelijk veel onkruid tussen de beplanting en er mag zwerfvuil aanwezig zijn.

 

Het gras heeft redelijk veel beschadigingen en kale plekken. Het bevat maairesten en redelijk veel zwerfafval.

Het gras heeft redelijk veel beschadigingen en kale plekken. Het bevat maairesten en redelijk veel zwerfafval.