Onderhoud van de omgeving

Verschillende partijen onderhouden de openbare ruimte in uw omgeving. De gemeente neemt een deel voor haar rekening. Vaak is dat het groenonderhoud. De wegen worden binnen de bebouwde kom ook door de gemeente onderhouden evenals watergangen en –partijen.

Groenonderhoud

Het groenonderhoud in de gemeente wordt door de buitendienst van de gemeente gedaan. Daarvoor werken we met gebiedsteams. Het groenonderhoud wordt tegenwoordig steeds vaker gedaan door inwoners zelf. Dat kan ook in uw buurt het geval zijn. U kunt daar naar informeren bij uw gebiedsregisseur. De gemeente werkt in die gevallen met beheerovereenkomsten.

Als u suggesties heeft ter verbetering van het groenonderhoud, kunt u een melding doorgeven in het Meldpunt Openbare Ruimte.

Wegenonderhoud en bebording

Wegen binnen de bebouwde kom worden onderhouden door de gemeente. Hiervoor is een onderhoudsprogramma opgesteld dat wordt uitgevoerd door Oldambtster Wegenbouw Combinatie. Als iets aan de openbare weg dat gerepareerd moet worden dan kunt u dit melden via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Onderhoud watergangen en waterpartijen

De watergangen en waterpartijen in onze gemeente worden onderhouden door de gemeente en het waterschap.

Het is wettelijk verplicht om schouwsloten voor 1 november geschoond te hebben.  

Als u suggesties heeft ter verbetering van het onderhoud van watergangen en waterpartijen, zet uw melding dan in het Meldpunt Openbare Ruimte.

Riolering

De riolering valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor de vervanging, reiniging en het onderhoud van de riolering is een programma opgesteld. Volgens dit programma wordt riolering vervangen, gereinigd en gerepareerd.

Wanneer het aannemelijk is dat uw huisaansluiting verstopt is, ga dan voor meer informatie naar: https://www.gemeente-oldambt.nl/wonen-en-bouwen/riolering

Is een kolk verstopt of moet er iets gerepareerd worden? Zet uw melding dan in het Meldpunt Openbare Ruimte.